make-3.79.1 på remiss

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-05 18:25:16

> Här kommer i alla fall en färsk version till 3.79.1, 

Vad bra!

Jag ligger ju efter lite igen, men här är mina kommentarer. Jag tror
att jag sorterat bort de som var kopior på andras.

> PS. Tack till dem som sparkat på mig för att få igång det här igen!

För all del, det var så lite så.

:-)

> PPS. Har någon tagit bort mig från listan, eller är det bara oerhört lite
> trafik nuförtiden?

Jag gjorde just en "who" och du finns med. Kolla annars i arkivet
(http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/) om det är något du saknar.

> #: arscan.c:839
> msgid " (name might be truncated)"
> msgstr " (namnet kan bli avkortat)"

Kan VARA avkortat väl? Alltså i betydelsen att det vid någon tidpunkt
tidigare kan ha blivit avkortat. Inte att det kan komma att bli
avkortat i framtiden.

> #: file.c:412
> #, c-format
> msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
> msgstr "*** Tar bort den tillfälliga filen \"%s\""

Kanske "mellanliggande fil" för att markera VARFÖR den är tillfällig.

> #: file.c:679
> msgid "# Phony target (prerequisite of .PHONY)."
> msgstr "# Falskt mål (förutsättning för .PHONY)."

Falskt i ordets svenska mening tycker jag inte riktigt passar. Kanske
vi skulle kalla det "låtsasmål". Parentesen gör ju att man inte lär
tveka vad det handlar om hur som helst.

> #: file.c:690
> msgid "# File is an intermediate prerequisite."
> msgstr "# Filen är en tillfällig förutsättning."

D:o. Det finns ytterligare några fall som jag inte nämner särskilt.

> #: implicit.c:56
> #, c-format
> msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
> msgstr "Letar efter en arkivtillhörig implicit regel för \"%s\".\n"

Hellre "Letar efter en implicit arkivmedlemsregel för ..."

> #: job.c:1236 job.c:2226
> #, c-format
> msgid "process_easy() failed failed to launch process (e=%d)\n"
> msgstr "process_easy() misslyckades med processigångsättning (e=%d)\n"

"processigångsättning" låter väldigt konstruerat. Kanske "starta
process" duger?

> #: job.c:2255
> #, c-format
> msgid "make reaped child pid %d, still waiting for pid %d\n"
> msgstr "make avslutade barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"

Jag har insett att du undviker att översätta "reaped" med "skörda",
antagligen för att det låter lite makabert. Men här får du en
missvisande mening med din översättning. Det låter som att make har
gjort någon slags aktiv åtgärd, typ att skicka en signal, för att
avsluta barnet. Inte bara att det passivt har inväntat att barnet
avslutat och sedan hämtat resultatstatus.

Sedan kanske du kan få in ett "fortfarande" i sista delen som
engelskan har?

> #: main.c:280
> msgid "Read FILE as a makefile"
> msgstr "Betrakta FIL som makefil"

Eller "Läs FIL ..."?

> #: main.c:358
> msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
> msgstr "Varna vid användning av odefinierade variabler"

Är det verkligen bra att övergå till plural här? Jag tycker inte det
vid första påseendet.

> #, c-format
> msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
> msgstr "find_and_set_shell-sökvägen gav default_shell = %s\n"

Det är inte "find_and_set_shell sökvägsökning gav ..."? Jag är inte
helt säker, jag vet inte exakt vad detta betyder.

> #: main.c:1486
> msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
> msgstr "varning: -jN framtvingat i delskapande: inaktiverar uppdragsserverläge."

"submake" säger tydligare än "delskapande" att det är fråga just om en
underordnad make-process. "delmake" vore ok, "make" är ett namn här.

> #: main.c:2708
> #, c-format
> msgid ""
> ", by Richard Stallman and Roland McGrath.\n"
> "%sBuilt for %s\n"
> "%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000\n"
> "%s\tFree Software Foundation, Inc.\n"
> "%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
> "%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
> "%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
> "\n"
> "%sReport bugs to <bug-make@gnu.org>.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> ", av Richard Stallman och Roland McGrath.\n"
> "%sByggd för %s\n"
> "%sUpphovsrätt © 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000\n"
> "%s\tFree Software Foundation, Inc.\n"
> "\n"
> "%sDetta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
> "%sINGA garantier lämnas, inte ens vid KÖP eller FÖR NÅGOT SPECIFIKT ÄNDAMÅL.\n"
> "\n"
> "%sAnmäl fel till <bug-make@gnu.org>.\n"
> "%sSkicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
> "\n"

Du har infört en extra nyrad efter "Free Software Foundation". Var
det meningen?

> #. All the other debugging messages go to stdout,
> #. but we write this one to stderr because it might be
> #. run in a child fork whose stdout is piped.
> #: misc.c:655
> #, c-format
> msgid "%s access: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
> msgstr "%s åtkomst: användaren %lu (verklig %lu), gruppen %lu (verklig %lu)\n"

T.o.m. Christian brukar acceptera obestämd form när det kommer före
siffror som här (användare %lu ...).

> #: read.c:343
> msgid " (no ~ expansion)"
> msgstr " (ingen ~-utvidgning)"

Jag vill ha "ingen ~-expansion". Jag tycker det låter ok att säga att
man expanderar ~, men inte att man utvidgar det. Håller du med?

> #: read.c:1020
> msgid "missing target pattern"
> msgstr "missar målmönster"

"saknar" snarare än "missar" väl?

> #: read.c:1067
> msgid "missing `endif'"
> msgstr "\"endif\" saknas"

Som här, t.ex.
:-)

> #: read.c:1562
> msgid "mixed implicit and static pattern rules"
> msgstr "blandade implicita och statiska mönsterregler"

Det blir fel. Det är inte implicita mönsterregler och statiska
mönsterregler som blandas. Det är implicita regler och statiska
mönsterregler.

> #: read.c:1644 read.c:1744
> #, c-format
> msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
> msgstr "målfilen \"%s\" har både : och ::"

"Entries" kan väl översättas med "poster" t.ex?

> #: remake.c:364
> #, c-format
> msgid "File `%s' was considered already.\n"
> msgstr "Filen \"%s\" har redan beaktats.\n"

Tidigare översatte du "consider" med "begrunda". Det är samma slags
"consider" i båda fallen, så du bör kanske översätta konsekvent.

> #: remake.c:979
> #, c-format
> msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
> msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\", behövs för \"%s\"%s"

Snarare "behövs av" kanske?

> #. "I/O pending" has also been suggested. A disadvantage is
> #. that signal only happens when the process has
> #. asked for it, not everytime I/O is pending. Another disadvantage
> #. is the confusion from giving it a different name than under Unix.
> #: signame.c:215 signame.c:224
> msgid "I/O possible"
> msgstr "I/O-tillfälle"

I ordlistan har vi "I/O möjligt".

> #: remote-cstms.c:127
> #, c-format
> msgid "Customs won't export: %s\n"
> msgstr "\"Customs\" kommer inte att exportera %s\n"

Vet du vad "Customs" är?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.