Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-06-27 14:06:04

Nu börjar det här bli lite gammalt, men jag tar en bit i
taget när jag hinner.

Christian Rose skrev:
> #: dlltool.c:1187 dllwrap.c:455 resrc.c:276
> #, c-format
> msgid "subprocess got fatal signal %d"
> msgstr "subprocessen fick fatal signal %d"
> 
> underprocess kanske? gäller fler ställen.

Jag ändrar till underprocess, men jag hittade inga fler ställen...

> #: dlltool.c:1496
> #, c-format
> msgid "Scanning object file %s"
> msgstr "Avläser objektfil %s"
> 
> Genomsöker kanske?

Mycket bättre. Tack!

> #: dlltool.c:1648
> msgid "Added exports to output file"
> msgstr "La till exporter till utdatafilen"
> 
> "Lade"?

Njae... det är bara en tidsfråga tills 'lade' är lika fel som 'sade' och 'skall'.

> #: dlltool.c:2847
> #, c-format
> msgid "cannot delete %s: %s"
> msgstr "kan inte radera %s: %s"
> 
> "ta bort"?

Redan ändrat.

> # Följande sträng har den beskrivande delen indenterad två tecken
> # extra i den engelska texten för att två flaggor är för långa. I den
> # svenska översättningen är de indenterade tre tecken extra för att
> # den ena flaggan blev ytterligare ett tecken för lång.
> #: dlltool.c:3150
> msgid "   --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
> msgstr "   --exclude-symbols <lista> Exportera inte symboler i <lista>\n"
> 
> Var kommer "symboler" ifrån?

Från själva namnet på flaggan, som jag inte kan översätta.

> #: dlltool.c:3151
> msgid "   --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
> msgstr "   --no-default-excludes Låt bli att inte exportera vissa standardsymboler\n"
> 
> Var kommer "standard" ifrån?

Jag lyckas inte komma på någon bra översättning här. Vad sägs
om 'Inga standardexkluderade symboler'?

> #: dlltool.c:3152
> msgid "  -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
> msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkar-genererade basfilen.\n"
> 
> Inget bindestreck i "länkargenererad"

Tar bort det.

> #: dlltool.c:3155
> msgid "  -U --add-underscore    Add underscores to symbols in interface library.\n"
> msgstr "  -U --add-underscore    Sätt dit understreck på symboler i gränssnittsbiblioteket.\n"
> 
> Kanske "lägg till"?

Mycket bättre. Tack!

> #: dlltool.c:3157
> msgid "  -A --add-stdcall-alias  Add aliases without @<n>.\n"
> msgstr "  -A --add-stdcall-alias  Tillför alias utan @<n>.\n"
> 
> "Lägg till"? Allmänt brukar "add" översättas med "lägga till".

Ok!

> #: dlltool.c:3162
> msgid "  -v --verbose       Be verbose.\n"
> msgstr "  -v --verbose       Beskriv utförligt.\n"
> 
> Var utförlig?

Jag gillar 'var mångordig' (tidigare i ditt mejl, men inte
citerat i detta svar), så jag ändrar till det överallt.

> #: dllwrap.c:529
> msgid "  --entry <entry>    Specify alternate DLL entry point\n"
> msgstr "  --entry <ingång>    Ge alternativ ingångspunkt i DLL:en\n"
> 
> Kanske "ange".
> 
> 
> #: dllwrap.c:530
> msgid "  --image-base <base>  Specify image base address\n"
> msgstr "  --image-base <bas>   Ge bildens basadress\n"
> 
> D:o

Jag såg nu att jag varit lite inkonsekvent ang. 'ge', 'ange' och 'specificera'.
Jag ändrar så många som möjligt till 'ange' och former därav.

> #: dllwrap.c:538
> msgid "  --add-indirect     Add dll indirects to export file.\n"
> msgstr "  --add-indirect     Lägg till indirekta dll till exportfilen.\n"
> 
> Är det verkligen rätt? Så som det engelska meddelandet är formulerat
> skulle jag tro att det handlade om "indirekta i dll".

I info-filen till dlltool står följande:

 `--add-indirect'
    Specifies that when `dlltool' is creating the exports file it
    should add a section which allows the exported functions to be
    referenced without using the import library. Whatever the hell
    that means!

Så jag tolkar det som 'Add (dll indirects) [Whatever the
hell that is] to export file'. Jag blir inte klok på vad
det innebär.

> #: dllwrap.c:549
> msgid "  -U           Add underscores to .lib\n"
> msgstr "  -U           Sätt dit understreck i .lib\n"
> 
> "lägg till"?

Ändrar.

> #: dllwrap.c:551
> msgid "  --add-stdcall-alias  Add aliases without @<n>\n"
> msgstr "  --add-stdcall-alias  Tillför alias utan @<n>\n"
> 
> "lägg till"?

Ändrar.


Har inte så mycket tid över nu för tiden, men det är sånt
som kommer och går. Rätt vad det är blir det förhoppningsvis
mer fart på mig.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.