Re: Uppdatering av gpsdrive

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-26 10:52:39

mån 2002-06-24 klockan 08.40 skrev Martin Sjögren:
>   #: src/gpsdrive.c:7205
> N msgid "-p    set settings for PDA (iPAQ, Yopy...)\n"
> N msgstr "-p    sätt inställningar för PDA (iPAQ, Yopy...)\n"

Kanske s/PDA/handdator/ ? Kan gälla fler ställen.


>   #: src/settings.c:699
> N msgid "Civil"
> N msgstr "Borgerlig"

Hmm, vad är detta? Vilket sammanhang?
Inga andra kommentarer. Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.