Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-06-25 11:23:20

Hej!

 > > Hur felrapporterar man sånt här?
 > 
 > Du skickar brev till bug-make@gnu.org och talar om att _("de") _("inte")
 > _("kan") _("hålla") _("på") _("så") _("här") _("och") _("markera")
 > _("delar") _("av") _("en") _("och samma") _("mening") _("seperat")
 > _("för översättning") för det är extremt trasigt(tm) genom att det inte
 > alls tar hänsyn till grammatik, böjningar och ordföljd och andra
 > egenheter i andra språk som beror på satsbyggnaden och meningen i
 > övrigt.

OK!

 > Ska det inte vara för "... för de som gäller \"%s\""? Dvs inte "dem"
 > utan "de".

Nej, just här är det dativ, så det måste vara "dem". Mycket vanligt fel folk
gör! Ta bort "som gäller ..." så det blir "för dem", så ser du.

Se Wellander!

 > Jag tror att du kommer att ha svårt att övertyga någon annan om det här
 > på listan. "Uppdatering" är synnerligen accepterat numera, och använd du
 > gärna det också.

Urk! Det står inte i SAOL så det så! Jaja.

 > Vad med "hashbehållare"? "Hash" i exempelvis "hashfunktion" brukar vi ju
 > inte översätta vad jag minns.

Bara folk inte tänker på haschbehållare så :) Men jag tar den i väntan på
bättre.

 > >  > > msgid "BUILTIN CD %s\n"
 > >  > > msgstr "INBYGGT CD %s\n"

 > >  > > msgid "BUILTIN RM %s\n"
 > >  > > msgstr "INBYGGT RM %s\n"

 > Om det handlar om kommandon här håller jag med.

Kolla nästa text:

#: job.c:1944
#, c-format
msgid "Unknown builtin command '%s'\n"
msgstr "Okänt inbyggt kommando \"%s\"\n"

Det är inbyggda kommandon, det syns tydligt i koden.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.