Re: acme

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-17 11:06:18

mån 2002-06-17 klockan 10.48 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/acme.c:266
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "There was an error removing access to the multimedia keys.\n"
> > "Key %d couldn't be unbound."
> > msgstr ""
> > "Ett fel inträffade vd borttagning av multimediatangenterna.\n"
> > "Tangent %d kunde inte avbindas."
> 
> Utöver vad du och Martin redan talat om:  Här är ett fall där jag
> tycker att man med fördel kan undvika ning-form på svenska.  "Ett fel
> inträffade när åtkomst av multimediatangenter togs bort" eller något
> sådant.

Okej. Så här det det ut nu:

#: src/acme.c:266
#, c-format
msgid ""
"There was an error removing access to the multimedia keys.\n"
"Key %d couldn't be unbound."
msgstr ""
"Ett fel inträffade när åtkomst till multimediatangenterna skulle tas "
"bort.\n"
"Tangent %d kunde inte avbindas."

Tack. Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/acme.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.