Re: acme

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-17 10:48:35

Christian Rose writes:
> #: src/acme.c:266
> #, c-format
> msgid ""
> "There was an error removing access to the multimedia keys.\n"
> "Key %d couldn't be unbound."
> msgstr ""
> "Ett fel inträffade vd borttagning av multimediatangenterna.\n"
> "Tangent %d kunde inte avbindas."

Utöver vad du och Martin redan talat om:  Här är ett fall där jag
tycker att man med fördel kan undvika ning-form på svenska.  "Ett fel
inträffade när åtkomst av multimediatangenter togs bort" eller något
sådant.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.