Re: acme

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-16 21:31:43

sön 2002-06-16 klockan 21.30 skrev Christian Rose:
> Här är acme, ett litet verktyg för att konfigurera de där extra
> multimediaknapparna som finns på en del tangentbord till att göra något
> meningsfullt. Filen finns även på
> http://www.menthos.com/po/gnome/acme.sv.po.

Det funkar bra att bifoga filen om man kommer ihåg det.


Christian


# Swedish messages for acme.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.1 2002/06/16 18:43:12 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: acme\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-16 20:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-16 20:43+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/acme.c:153
#, c-format
msgid ""
"Couldn't execute command: %s\n"
"Verify that this command exists."
msgstr ""
"Kunde inte köra kommandot: %s\n"
"Verifiera att detta kommando finns."

#: src/acme.c:195
msgid ""
"Permissions on the file /dev/mixer are broken\n"
"Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
msgstr ""
"Rättigheterna på filen /dev/mixer är felaktiga\n"
"Kontrollera ACME:s dokumentation, rätt atill felet och starta om ACME."

#: src/acme.c:205
msgid ""
"Permissions on the files /dev/fb0 and/or /dev/pmu are broken.\n"
"Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
msgstr ""
"Rättigheterna på filen /dev/fb0 och/eller /dev/pmu är felaktiga.\n"
"Kontrollera ACME:s dokumentation, rätt atill felet och starta om ACME."

#: src/acme.c:266
#, c-format
msgid ""
"There was an error removing access to the multimedia keys.\n"
"Key %d couldn't be unbound."
msgstr ""
"Ett fel inträffade vd borttagning av multimediatangenterna.\n"
"Tangent %d kunde inte avbindas."

#: src/acme.c:287
#, c-format
msgid ""
"It seems that another application already has access to the multimedia "
"keys.\n"
"Key %d couldn't be bound.\n"
"Close this application and restart ACME."
msgstr ""
"Det verkar som om ett annat program redan har tillgång till "
"multimediatangenterna.\n"
"Tangent %d kunde inte avbindas.\n"
"Stäng detta program och starta om ACME."

#: src/acme.c:663
msgid ""
"Couldn't load the Glade file.\n"
"Make sure that ACME is properly installed."
msgstr ""
"Kunde inte läsa in Glade-filen.\n"
"Försäkra dig om att ACME är korrekt installerat."

#: src/acme.glade.h:1
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

#: src/acme.h:53
msgid "Mute key"
msgstr "Tystningstangent"

#: src/acme.h:55
msgid "Volume down key"
msgstr "Volymsänkningstangent"

#: src/acme.h:57
msgid "Volume up key"
msgstr "Volymsänkningstangent"

#: src/acme.h:59
msgid "Power key"
msgstr "Strömtangent"

#: src/acme.h:61
msgid "Eject key"
msgstr "Utmatningstangent"

#: src/acme.h:64
msgid "Brightness down key"
msgstr "Ljusstyrkesänkningstangent"

#: src/acme.h:66
msgid "Brightness up key"
msgstr "Ljusstyrkeökningstangent"

#: src/acme-properties.c:119 src/acme-properties.c:144
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"

#: src/acme-properties.c:179
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/acme-properties.c:194
msgid "Keycode value"
msgstr "Tangentkodsvärde"

#: src/acme-properties.glade.h:1
msgid "Keys setup"
msgstr "Tangentkonfiguration"

#: src/acme-properties.glade.h:2
msgid "Multimedia Keys Preferences"
msgstr "Inställningar för multimediatangenter"

#: src/acme-properties.glade.h:3
msgid "Sound setup"
msgstr "Ljudkonfiguration"

#: src/acme-properties.glade.h:4
msgid ""
"To assign a key to an action, click on the keycode column and press the key "
"you want to associate with it."
msgstr ""
"För att tilldela en tangent en åtgärd klickar du på tangentkodskolumnen och "
"trycker på den tangent som du vill associera med den."

#: src/acme-properties.glade.h:5
msgid "Use _PCM volume instead of Master volume"
msgstr "Använd _PCM-volymen istället för huvudvolymen"

#: src/acme-properties.glade.h:6
msgid "_Launch the Multimedia key daemon"
msgstr "_Starta multimediatangentdemonen"

#: src/acme.desktop.in.h:1
msgid "Configure Multimedia Keys Behaviour"
msgstr "Konfigurera beteende för multimediatangenter"

#: src/acme.desktop.in.h:2
msgid "Multimedia Keys"
msgstr "Multimediatangenter"

#: src/acme.schemas.in.h:1
msgid "Brightness down key's XKeycode"
msgstr "Ljusstyrkesänkningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:2
msgid "Brightness down key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Ljusstyrkesänkningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:3
msgid "Brightness up key's XKeycode"
msgstr "Ljusstyrkeökningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:4
msgid "Brightness up key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Ljusstyrkeökningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:5
msgid "Command to execute when the Eject button is pressed"
msgstr "Kommando att köra då utmatningstangenten trycks ned"

#: src/acme.schemas.in.h:6
msgid "Eject key's XKeycode"
msgstr "Utmatningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:7
msgid "Eject key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Utmatningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:8
msgid "Mute key's XKeycode"
msgstr "Tystningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:9
msgid "Mute key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Tystningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:10
msgid "Power key's XKeycode"
msgstr "Strömtangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:11
msgid "Power key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Strömtangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:12
msgid "Sound file to be played when volume is changed"
msgstr "Ljudfil att spela få volymen ändras"

#: src/acme.schemas.in.h:13
msgid "Use PCM Volume instead of Master Volume"
msgstr "Använd PCM-volym istället för huvudvolymen"

#: src/acme.schemas.in.h:14
msgid "Volume down key's XKeycode"
msgstr "Volymsänkningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:15
msgid "Volume down key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Volymsänkningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:16
msgid "Volume up key's XKeycode"
msgstr "Volymökningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:17
msgid "Volume up key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Volymökningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.