Re: diffutils-2.8.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-12 23:00:38

Christian Rose writes:
> Kanske "Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>."? Jag
> håller med om att "rapportera" blir bättre här än "skicka", men jag
> tycker det är onödigt att ha med "svenska".

Det kanske du kan ha rätt i.

> >   #: src/diff.c:932
> > N msgid "If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
> >   msgstr ""
> > N "Om --from-file eller --to-file är angivet, finns det inga begränsningar på\n"
> > N "FILER."
> 
> Jag tycker kommat är onödigt.

Stämmer nog.

> >   #: src/diff.c:933 src/diff3.c:458 src/sdiff.c:227
> > N msgid "If a FILE is `-', read standard input."
> > N msgstr "Om FIL är \"-\", läs standard in."
> 
> "Om EN ..."?

Riktigt, det finns mer än en på kommandoraden.

> >   #: src/dir.c:162
> >   #, c-format
> > N msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
> > N msgstr "kan inte jämföra filnamn \"%s\" och \"%s\""
> 
> filnamnen?

:-)  Ok då, i det här fallet kan du väl få som du vill.

Tack för granskningen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.