Re: diffutils-2.8.2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-12 01:24:56

tis 2002-06-11 klockan 21.11 skrev Göran Uddeborg:
> N msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
>   msgstr ""
>   "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> G "Rapportera synpunkter på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"
> N "Rapportera synpunkter på den svenska översättningen till <sv@li.org>."

Kanske "Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>."? Jag
håller med om att "rapportera" blir bättre här än "skicka", men jag
tycker det är onödigt att ha med "svenska".


>   #: src/diff.c:932
> N msgid "If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
>   msgstr ""
> N "Om --from-file eller --to-file är angivet, finns det inga begränsningar på\n"
> N "FILER."

Jag tycker kommat är onödigt.


>   #: src/diff.c:933 src/diff3.c:458 src/sdiff.c:227
> N msgid "If a FILE is `-', read standard input."
> N msgstr "Om FIL är \"-\", läs standard in."

"Om EN ..."?


>   #: src/dir.c:162
>   #, c-format
> N msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
> N msgstr "kan inte jämföra filnamn \"%s\" och \"%s\""

filnamnen?
Det var de enda kommentarer jag hade. Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.