Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-06-06 22:45:53

Göran Uddeborg skrev:
> > > #: dlltool.c:836
> > > #, c-format
> > > msgid "Processing def file: %s"
> > > msgstr "Bearbetar def-fil: %s"
> > > 
> > > Eller "behandlar". Gäller på fler ställen.
> > 
> > 'Behandla' känns som en översättning av 'treat'.  Ett ärende
> > kan man behandla, men att processa en fil är att bearbeta
> > den på något sätt.  Tycker jag.  Tror jag.  Nu känner jag
> > mig inte lika säker längre.
> 
> "Bearbetar" låter som man på något sätt förändrar def-filen, om man
> bara läser och följer instruktioner i den känns "behandlar" bättre.

Du kastar klokhetens ljus i mina ögon.  Jag ändrar till
'behandlar'.

-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.