Re: gnome-desktop

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-03 12:35:55

On Mon, 3 Jun 2002, Fredrik Wendt wrote:
> >  #: libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:578
> >  #, c-format
> >  msgid "File '%s' has invalid MIME type: %s"
> >G msgstr ""
> >N msgstr "Filen \"%s\" har en ogiltig MIME-typ: %s"
> >
> >...
> >
> >  #: libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:219
> >  msgid "MimeType"
> >G msgstr "Typ:"
> >N msgstr "Mimetyp"
> >
> Jo, här har ett kolon försvunnit.
> Det är kanske synd att upphovsmannen inte är konsekvent. MIME (Multipart
> Internet Mail Extensions) är ju en förkortning så jag tycker att det är
> lite synd att det står Mimetyp, istället för MIME-typ.
>
> Det var det.

Du får gärna felrapportera inkonsekvensen i originalet
(http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-desktop).
Tack för kommentaren.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.