Re: gnome-desktop

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-03 12:31:03

>
>
>  #: libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:578
>  #, c-format
>  msgid "File '%s' has invalid MIME type: %s"
>G msgstr ""
>N msgstr "Filen \"%s\" har en ogiltig MIME-typ: %s"
>  
>...
>  
>  #: libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:219
>  msgid "MimeType"
>G msgstr "Typ:"
>N msgstr "Mimetyp"
>
Jo, här har ett kolon försvunnit.
Det är kanske synd att upphovsmannen inte är konsekvent. MIME (Multipart 
Internet Mail Extensions) är ju en förkortning så jag tycker att det är 
lite synd att det står Mimetyp, istället för MIME-typ.

Det var det.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.