Re: uppdaterad balsa

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-01 12:24:24

lör 2002-06-01 klockan 11.15 skrev Patrik Wallstrom:
>  #: libbalsa/send.c:1036
>  msgid ""
>  "SMTP server refused connection.\n"
>  "Balsa by default uses submission service (587).\n"
>  "If you want to submit mail using relay service (25),specify it explicitly "
>  "via: \"host:smtp\".\n"
>  "Message is left in outbox."
>  msgstr ""
> N "SMTP-servern vägrade anslutning.\n"
> N "Balsa använder som standard submission service (587).\n"
> N "Om du vill skicka e-post genom relä-service (25) måste du ange det explicit "
> N "via: \"host:smtp\".\n"
> N "Meddelandet är kvar i utkorgen."

"submission service" -> "skickandetjänsten" ?
"relä-service" -> "vidarebefordranstjänsten" ?
"\"host:smtp\"" -> "\"värd:smtp\"" ?


>  #: libbalsa/send.c:1046
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "SMTP server problem (%d): %s\n"
>  "Message is left in outbox."
>  msgstr ""
> G "SMTP-protokollfel. Kan inte vidarebefordra.\n"
> G "Ditt meddelande ligger kvar i utkorgen."
> N "SMTP-serverproblem (%d): %s\n"
> N "Meddelande kvar i utboxen."

Innan hade du bestämd form. "Meddelandet är kvar i utkorgen."


>  #: libinit_balsa/balsa-druid-page-user.c:189
>  msgid "Local Mail Problem"
> G msgstr ""
> G "Problem med lokal e-post\n"
> G "%s"
> N msgstr "Lokalt epostproblem"

e-postproblem


>  #: libmutt/attach.c:111 libmutt/attach.c:238 libmutt/attach.c:432
>  #: libmutt/attach.c:918
>  msgid "Can't match nametemplate, continue?"
> G msgstr ""
> N msgstr "Kan inte matcha namn-template, fortsätt?"

namnmall?


>  #: libmutt/attach.c:141
>  msgid "Failure to open file to parse headers."
> G msgstr ""
> N msgstr "Fel vid öppning av fil för att tolka eposthuvud."

öppnande?
e-posthuvuden


>  #: libmutt/attach.c:172
>  msgid "Failure to open file to strip headers."
> G msgstr ""
> N msgstr "Fel vid öppning av fil för att rensa eposthuvud."

öppnande?
e-posthuvuden


>  #: libmutt/attach.c:411
>  msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
> G msgstr ""
> N msgstr "MIME-typ inte definierad. Kan inte visa bilaga."

MIME-typ inte angiven?


>  #: libmutt/handler.c:1696
>  #, c-format
>  msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
> G msgstr "[-- Denna %s/%s bilaga "
> N msgstr "[-- Denna %s/%s bilaga är inte inkluderad, --]\n"

%s/%s-bilaga ?


>  #. copy the temp mailbox back into place starting at the first
>  #. * change/deleted message
>  #.
>  #: libmutt/mbox.c:941
>  msgid "Committing changes..."
> G msgstr ""
> N msgstr "Sparar förändringar..."

Kanske bara "ändringar". Beror på om man har gjort dem aktivt eller
inte, tycker jag.


>  #: libmutt/mutt_socket.c:420 libmutt/mutt_socket.c:460
>  #, c-format
> G msgid "Could not find the host \"%s\""
> N msgid "Could not find the host \"%s\"."
>  msgstr "Kunde inte hitta servern \"%s\"."

värden


>  #: libmutt/mutt_ssl.c:369
>  msgid "I/O error"
> G msgstr "Inget fel"
> N msgstr "I/O-fel"

"Indata-/utdatafel" eller "Inmatnings-/utmatningsfel" som någon föreslog
på listan>  #: libmutt/mutt_ssl_nss.c:261
>  #, c-format
>  msgid "Unable to find ip for host %s"
> G msgstr ""
> N msgstr "Kunde inte hitta ip för datorn %s"

värden?


>  #: libmutt/parse.c:605
>  msgid "multipart message has no boundary parameter!"
> G msgstr "Fel: multipart/encrypted har ingen protokollparameter!"
> N msgstr "multipart-meddelandet har inga gränsparameter!"

ingEN


>  #: libmutt/sendlib.c:462
>  msgid "No boundary parameter found! [report this error]"
> G msgstr ""
> N msgstr "Inga gränsparametrar hittade! [rapportera detta fel]"

Originalet har singular. "Ingen gränsparameter hittad!"


>  #. pipe down kid, this isn't really important. otoh balsa
>  #. * might be using the wrong code path here.
>  #. * add_mutt_body_plain is calling mutt_update_encoding which
>  #. * might be wrong
>  #.
>  #: libmutt/sendlib.c:926
>  #, c-format
>  msgid "Can't stat %s: %s"
> G msgstr " Kunde inte spara %s: %s"
> N msgstr " Kunde inte avläsa %s: %s"

"Kan inte ta status på %s: %s"


>  #: libmutt/sendlib.c:2111
>  #, c-format
>  msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
> G msgstr ""
> N msgstr "Fel vid sändning av meddelande, processen avslutades %d (%s)."

barnet?


>  #: src/pref-manager.c:1773
>  msgid "Don't include HTML parts as text when replying or forwarding mail"
> G msgstr ""
> G "Inkludera inte HTML-delar som text vid svar eller vidarebefordran av e-post"
> N msgstr "Inkludera inte HTML-delar som text vid svar eller vidarebefordran av e-post"

Hmm, har du möjlighet att behålla raderna med max 80 tecken? Jag har
problem att läsa/granska annars.

Det var därför jag har lagt sådana meddelanden som blir längre än 80
tecken på ny rad i po-filen som i gamla meddelandet ovan, så jag förstår
inte vad ändringen är bra för. Blir bara svårare att läsa.


>  #: src/print.c:1095
>  msgid "Check your paper type configuration or balsa preferences\n"
> G msgstr ""
> G "Kontrollera din papperstypskonfiguration eller dina balsa-inställningar\n"
> N msgstr "Kontrollera din papperstypskonfiguration eller dina balsa-inställningar\n"

Samma här. Gäller på fler ställen.


>  #. empty message, only non-text content, etc
>  #: src/sendmsg-window.c:2205
>  msgid "<No Text Body>\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "<Inget text-innehåll>\n"

Inget bindestreck.
Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.