Re: LifeLines igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-30 13:03:11

On 29 May 2002, Bo Rosén wrote:
> >  #: gedlib/messages.c:320
> > N msgid "Strike any key to continue."
> > N msgstr "Tryck någon tangent för att fortsätta."
>
> Kanske "Tryck på valfri ..."
>
> Jag tror inte man kan trycka en tangent .-)

Jag instämmer i Bosses kommentar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.