Re: LifeLines igen

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-29 22:14:39

ons 2002-05-29 klockan 21.36 skrev Jens Arvidsson:
 
>  #: gedlib/messages.c:320
> N msgid "Strike any key to continue."
> N msgstr "Tryck någon tangent för att fortsätta."

Kanske "Tryck på valfri ..."

Jag tror inte man kan trycka en tangent .-)

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.