Re: gpsdrive

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-28 23:04:32

tis 2002-05-28 klockan 22.16 skrev Martin Sjögren:
> http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/po/gpsdrive-1.21.sv.po är uppdaterad.

Tog mig en titt på den versionen.


#: src/gpsdrive.c:1406
msgid "Yes, please start gpsd"
msgstr "Ja, starta gpsd"

#: src/gpsdrive.c:1410
msgid "No, start simulation"
msgstr "Nej, starta en simulering"

Behövs "en" här?


#: src/gpsdrive.c:2121 src/gpsdrive.c:2199
msgid "Press middle mouse button for navigation"
msgstr "Tryck på mittenknappen på musen för navigering"

Kanske "mittknappen"? Jag vet faktiskt inte vilket som är rätt. Gäller
fler ställen.


#: src/gpsdrive.c:2135
msgid "No GPS used"
msgstr "Ingen GPS använd"

Kanske "används".


#: src/gpsdrive.c:3003
msgid "Auto"
msgstr "Auto"

Jag brukar översätta med "automatisk"/"automatiskt" om det får plats.
Vet inte om det gör det här.


#: src/gpsdrive.c:4615
msgid " Mapfile could not be loaded:"
msgstr " Kartfilen kunde inte laddas:"

Jag brukar använda "läsas in" istället för "laddas". Om du också tycker
så gäller det på fler ställen i filen.


#: src/gpsdrive.c:4657
msgid " Friendsicon could not be loaded:"
msgstr " Friendsicon kunde inte laddas:"

Inte "vännerikon"? Om "Friends" inte ska översättas ska nog "ikon" ändå
skrivas med k. Gäller fler ställen.


#: src/gpsdrive.c:5098
msgid "Can't resolve webserver address"
msgstr "Kan inte hitta webbserverns adress"

Kanske "Kan inte slå upp webbserveradress"?


#: src/gpsdrive.c:5112
msgid "unable to connect to Website"
msgstr "kunde inte ansluta till webbsidan"

"...till webbplatsen" är mer ordagrannt.


#: src/gpsdrive.c:5217
#, c-format
msgid "Download finished, got %dkB"
msgstr "Hämtning klar, fick %dkB"

Mellanrum mellan värde och enhet.


#: src/gpsdrive.c:5438
msgid ""
"How to calibrate your own maps?\n"
"\n"
"First, the map file must be copied into the ~/.gpsdrive directory as
.gif, ."
"jpg or .png file and must have the size 1280x1024. The file names must
be "
"map_* for street maps or top_* for topographical maps!\n"
"Load the file, select coordinates\n"
"from waypoint list or type them in.\n"
"Then click on the accept button."
msgstr ""
"Hur man kalibrerar egna kartor?\n"

Vänd på ordföljden. "Hur kalibrerar man egna kartor?".


"\n"
"Först måste kartfilen kopieras till katalogen ~/.gpsdrive som en .gif-, "
".jpg- eller .png-fil och måste ha storleken 1280x1024. Filnamnen måste vara "

"... , och den måste ha storleken" tycker jag.
Översätt gärna x här med ×.


"map_* för vägkartor eller top_* för topografiska kartor!\n"
"Ladda filen, välj koordinater\n"
"från vägpunktslistan eller skriv in dem.\n"
"Klicka sen på acceptera-knappen."

s/sen/sedan/ blir mindre talspråk.

Om knappen heter Acceptera med stort A bör du kanske använda det här
också (jag har inte kollat).

Eventuellt "Klicka sedan på knappen \"Acceptera\"."


#: src/gpsdrive.c:5447
msgid ""
"Now do the same for your second point and click on the finish button. The "
"map can be used now."
msgstr ""
"Gör nu likadant för din andra punkt och klicka på klar-knappen. Kartan kan "
"nu användas."

Eventuellt gäller samma sak här om knappen och namnet på knappen och
formuleringen.


#: src/gpsdrive.c:5661
msgid ""
"Don't use more than\n"
"30 waypoint(way*.txt) files!"
msgstr ""
"Använd inte mer än\n"
"30 vägpunktsfilerfiler! (way*.txt)"

Ett "filer" för mycket.
Kanske "... vägpunktsfiler (way*.txt)!"


#: src/gpsdrive.c:5692
msgid "GpsDrive Settings"
msgstr "GpsDrive-inställningar"

Eventuellt "Inställningar för GpsDrive"


#. misc area
#: src/gpsdrive.c:5718
msgid "Misc settings"
msgstr "Div. inställningar"

Jag brukar skriva ut "diverse". "Diverse" är ju betydligt kortare, så
det behöver inta alls förkortas lika ofta som det engelska ordet.


#. GPS settings area
#: src/gpsdrive.c:5782
msgid "GPS settings"
msgstr "GPS-inställningar"

Kanske "Inställningar för GPS".


#: src/gpsdrive.c:5831
msgid "Miles"
msgstr "Miles"

Hellre "Engelska mil". Gäller fler ställen.


#: src/gpsdrive.c:5836
msgid "Metric"
msgstr "Metriskt"

Kanske "Metriska" om det syftar på "enheter".


#: src/gpsdrive.c:5841
msgid "Nautic"
msgstr "Nautiskt"

På motsv. vis "Nautiska".


#: src/gpsdrive.c:5961
msgid ""
"Switches automagically to night mode if it is dark outside. Press 'N' key to "
"turn off nightmode for 30 seconds."
msgstr ""
"Växlar automagiskt till nattläge om det är mörkt ute. Tryck 'N'-tangenten "
"för att stänga av nattläge i 30 sekunder."

Byt gärna '' till \"\"


#: src/gpsdrive.c:5965
msgid ""
"Switches night mode on. Press 'N' key to turn off nightmode for 30 seconds."
msgstr ""
"Sätter på nattläge. Tryck 'N'-tangenten för att stänga av nattläge i 30 "
"sekunder."

D:o


#: src/gpsdrive.c:7105
msgid ""
"Click on list item\n"
"to select next waypoint"
msgstr ""
"klicka på listelement\n"
"för att välja nästa vägpunkt"

Stort K?


#: src/gpsdrive.c:7165
msgid "-h  print this help\n"
msgstr "-h  visa den här hjälpen\n"

Kanske "visa denna hjällptext" för att överensstämma bättre med en del
andra översättningar.


#: src/gpsdrive.c:7166
msgid "-d  turn on debugging\n"
msgstr " -d  sätt på felsökning\n"

Kanske "slå på"? Smaksak. Gäller nog fler ställen.


#: src/gpsdrive.c:7167
msgid "-t  set serial device for GPS i.e. /dev/ttyS1\n"
msgstr "-t  sätt seriell port för GPS t.ex. /dev/ttyS1\n"

Kanske "Ställ in"? Smaksak. Gäller fler ställen.


#: src/gpsdrive.c:7179
msgid "-1  have only 1 button mouse, for example using touchscreen\n"
msgstr "-1  bara enknappsmus, t.ex. för touchscreen\n"

pekskärm


#: src/gpsdrive.c:7836
msgid ""
"\n"
"Invalid enviroment variable HTTP_PROXY, must be in format: http://proxy."
"provider.de:3128"
msgstr ""
"\n"
"Ogiltig miljövariabel HTTP_PROXY, måste vara på formatet http://proxy."
"provider.de:3128"

Här kan du ju lokalisera lite i URL:en. :)
http://proxy.internetleverantör.se:3128


#: src/gpsdrive.c:7904
msgid ""
"\n"
"You can only choose between english, spanish and german\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Du kan bara välja mellan english (engelska), spanish (spanska) och german "
"(tyska)\n"
"\n"

Motsvarande om det där med "\"english\"" osv.


#. GTK_WIDGET_SET_FLAGS (helpbt, GTK_CAN_DEFAULT);
#: src/gpsdrive.c:8090
msgid "Setup"
msgstr "Inställningar"

Eller kanske "Konfiguration"?


#. displays zoom factor of map
#: src/gpsdrive.c:8363
msgid "n/a"
msgstr "okänt"

Eller "-" som Dataterm föreslår.


#: src/gpsdrive.c:8648
msgid "Download map from Internet"
msgstr "Hämta karta från internet"

Inget stort I?


#: src/gpsdrive.c:8678
msgid "Select the next less detailed map"
msgstr "Välja nästa mindre detaljerade karta"

s/Välja/Välj/


#: src/splash.c:230
msgid ""
"GpsDrive Help\n"
"\n"
"GPSDRIVE (c) 2001,2002 Fritz Ganter <ganter@ganter.at>\n"
"\n"
"-------------------------------------------------\n"
"Website: www.kraftvoll.at/software\n"
"Disclaimer: Please do not use for navigation. \n"
"\n"
"*************************************************\n"
"\n"
"See the manpage for program details\n"
"\n"
"Mouse control (clicking on the map):\n"
"===================================\n"
"Left mouse button     : Set position (usefull in simulation mode)\n"
"Right mouse button    : Set target directly on the map\n"
"Middle mouse button    : Display position again\n"
"Shift left mouse button  : smaller map\n"
"Shift right mouse button : larger map\n"
"Control left mouse button : Set a waypoint (mouse position) on the map\n"
"Control right mouse button: Set a waypoint at current position on the map\n"
"\n"
"Short cuts:\n"
"===================================\n"
"+             : Zoom in\n"
"-             : Zoom out\n"
"s             : larger map\n"
"a             : smaller map\n"
"t             : select target\n"
"d             : download map\n"
"i             : import map\n"
"l             : load track\n"
"h             : show help\n"
"q             : quit program\n"
"b             : toggle auto best map\n"
"w             : toggle show waypoints\n"
"o             : toggle show tracks\n"
"u             : enter setup menu\n"
"n             : switches off night mode for 30 seconds\n"
"x             : add waypoint at current position\n"
"\n"
"Suggestions welcome!\n"
"\n"
"Have a lot of fun!\n"
"\n"
msgstr ""
"GpsDrive-hjälp\n"
"\n"
"GPSDRIVE © 2001, 2002 Fritz Ganter <ganter@ganter.at>\n"
"\n"
"-------------------------------------------------\n"
"Hemsida: www.kraftvoll.at/software\n"
"Använd inte för navigation. \n"
"\n"
"*************************************************\n"
"\n"
"Se mansidan för detaljer om programmet\n"
"\n"
"Muskontroll (klickande på kartan):\n"
"===================================\n"
"Vänster musknapp      : Välj position (bra i simuleringsläge)\n"
"Höger musknapp       : Välj mål direkt på kartan\n"
"Mittenmusknappen      : Visa position igen\n"
"Skift + vänster musknapp  : mindre karta\n"
"Skift + höger musknapp   : större karta\n"
"Kontroll + vänster musknapp: Sätt en vägpunkt (muspositionen) på kartan\n"
"Kontroll + höger musknapp : Sätt en vägpunkt på nuvarande position på "
"kartan\n"
"\n"
"Snabbtangenter:\n"
"===================================\n"
"+             : Zooma in\n"
"-             : Zooma ut\n"
"s             : större karta\n"
"a             : mindre karta\n"
"t             : välj mål\n"
"d             : hämta karta\n"
"i             : importera karta\n"
"l             : ladda spår\n"
"h             : visa hjälp\n"
"q             : avsluta programmet\n"
"b             : växla auto. bäst karta\n"
"w             : växla visning av vägpunkter\n"
"o             : växla visning av spår\n"
"u             : inställningsmenyn\n"
"n             : stänger av nattläge i 30 sekunder\n"
"x             : lägg till vägpunkt vid nuvarande position\n"
"\n"
"Förslag välkomnas!\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
"\n"
"Ha kul!\n"
"\n"

Du kan ju be författaren att dela in det här monstermeddelandet i lite
mindre meddelanden (förslagsvis ett för varje "stycke").


#: src/splash.c:269
msgid "GpsDrive Help"
msgstr "GpsDrive-hjälp"

Eller "Hjälp för GpsDrive"
Mycket bra jobbat! Som någon sa, nu går vi upp i andraposition igen, och
det är din förtjänst. :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.