printman

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-28 11:11:26

> #: src/main.c:167
> #, c-format
> msgid "%s: Cannot open printer queue for unknown printer \"%s\".\n"
> msgstr "%s: Kan inte öppna skrivarkö för okända skrivaren \"%s\".\n"

Vill du verkligen ha bestämd form här, där det är en okänd skrivare
som kanske inte ens finns?  För mig låter det alldeles fel, men du
gillar ju bestämd form, så du kanske tycker så.  Men jag tänkte jag
skulle fråga.

> #: src/main.c:250
> msgid ""
> "Allows the superuser to edit the default label, icon and description of "
> "printers, for the current LANG setting."
> msgstr ""
> "Låter superanvändaren redigera standardetiketten, standardikonen och "
> "standardbeskrivningen för skrivare, för den aktuella LANG-inställningen."

Är det verkligen "standardikon och standardbeskrivning"?  Eller är det
"standardetikett, ikon och beskrivning"?  Engelskan är otydlig.

> #: src/print-manager-job-list.c:749 src/print-manager-search.c:740
> msgid "Time Submitted"
> msgstr "Skickattid"

Det blev inte riktigt bra.  Är Submit-Skicka en
GNOME-standardöversättning?  Annars kanske man kan hitta något annat
ord?  "Inlämningstid"?

> #: src/print-manager-search.c:640
> msgid "_Start Search"
> msgstr "Starta sökning"

Det saknas ett "_".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.