Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 13:31:54

sön 2002-05-26 klockan 13.28 skrev Christian Rose:
> #: addr2line.c:73
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [-CfsHV] [-b bfdname] [--target=bfdname]\n"
> "    [-e executable] [--exe=executable] [--demangle[=style]]\n"
> "    [--basenames] [--functions] [addr addr ...]\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [-CfsHV] [-b bfd-namn] [--target=bfd-namn]\n"
> "    [-e programfil] [--exe=programfil] [--demangle[=stil]]\n"
> "    [--basenames] [--functions] [adr adr ...]\n"
> 
> adress adress får kanske plats här?

Och nu såg jag också att det i msgstr kanske ska dras in så att det
passar med %s, precis som i msgid.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.