Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-23 19:39:11

Per Larsson skrev:
> > #: dllwrap.c:545
> > msgid "  --no-default-excludes  Zap default exclude symbols\n"
> > msgstr "  --no-default-excludes  Förinta undantaget av
> > standardsymboler\n"
> 
> Det här låter mer som "Bortse från förvalda excludesymboler" e.dyl.

Jag tror 'Zap' ska vara humoristiskt och försökte spegla det
i översättningen. Det blir kanske bättre om jag låter bli.
'exclude' vill jag däremot översätta, så jag ändrar till
"Bortse från förvalt undantagna symboler".

> > #: ieee.c:637
> > msgid "unknown builtin type"
> > msgstr "okänd inbygd typ"
> 
> inbygGd

Ok.

> > #: objcopy.c:1265
> > msgid "unknown alternate machine code, ignored"
> > msgstr "okänd alternativ maskinkod, ignorerad"
> 
> Alternate har du översatt med 'annan' på andra ställen, kanske göra det
> här också?

Jag gör tvärt om, jag byter alla 'annan' maskinkod till
'alternativ' maskinkod.

> > #: objcopy.c:2342
> > #, c-format
> > msgid "Warning: truncating gap-fill from 0x%s to 0x%x"
> > msgstr "Varning: kortar av utfyllnadstalet från 0x%s till 0x%x"
> 
> Förslag: kanske använda "utfyllnadsvärdet" istället?

Det blir bättre. Tack!

> > #: readelf.c:2179
> > msgid ""
> > " -W or --wide       Don't split lines or truncate symbols to
> > fit"
> > "into 80 columns\n"
> > msgstr ""
> > " -W eller --wide      Bryt inga rader och kapa inge symboler för
> > att "
> > "passa 80 kulomner\n"
> 
> kOlUmner, det andra felet är redan påpekat av göran.

Ok.

> > #: resbin.c:1044
> > msgid "fixed version info"
> > msgstr "fast version; info"
> 
> det fanns några till sådana här med ett ; i.

Jag har haft problem med att klura ut vad dessa meddelanden
betyder, men nu har jag ändrat till 'fast versionsinfo',
'variabel versionsinfo' och 'versionsvar.filinfo'.


Tack så hjärtligt för kommentarerna.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.