Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-23 19:17:19

Jens Arvidsson skrev:
> > #: ar.c:263
> > msgid ""
> > " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
> > msgstr ""
> > " r[ab][f][u] - ersätt existerande eller infoga ny fil(er) i arkivet\n"
> 
> "Ny(a) fil(er)"?

Det blir mycket bättre. Tack!

> > #: dlltool.c:1777
> > #, c-format
> > msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
> > msgstr "Kan inte öppna temporära assemblerfil: %s"
> 
> "temporär"

Ok.

> > #: dllwrap.c:547
> > msgid "  --no-idata4      Don't generate idata$4 section\n"
> > msgstr "  --no-idata4      Generara ingen idata$4-sektion\n"
> 
> "GenerEra".

Ok.

> > #: dllwrap.c:549
> > msgid "  -U           Add underscores to .lib\n"
> > msgstr "  -U           Sätt dit understräck i .lib\n"
> 
> "understrEck"

Ok.

> > #: ieee.c:3144
> > msgid "unrecognized C++ object overhead spec"
> > msgstr "okänd C++-objektöversiktsspes"
> 
> "speC"

Ok.

> > #: nlmconv.c:1217
> > msgid "set section flags"
> > msgstr "sätt sketionsflaggor"
> 
> Slagfel i "sEKtionsflaggor".

Ok.
 
> > #: objcopy.c:2102
> > msgid "interleave must be positive"
> > msgstr "intervallstorleken måste vara positivt"
> 
> > #: objcopy.c:2494
> > msgid "alternate machine code index must be positive"
> > msgstr "index för annan maskinkod måste vara positiv"
> 
> Jag kanske är ute och cyklar, men på de båda ovanstående skulle jag
> vilja växla plats på positivt och positiv.

Då är vi minst två som vill det. Fixat.

> > #: readelf.c:2152
> > msgid "Usage: readelf {options} elf-file(s)\n"
> > msgstr "Användning: readlef {flaggor} elf-fil(er)\n"
> 
> Slagfel i "readELf".

Ok.

> > #: readelf.c:5252
> > msgid "Unable to read in dynamic data\n"
> > msgstr "Kan inte läsa in den dynamisk datan\n"
> 
> "dynamiskA"

Ok.

> > #: readelf.c:7096
> > msgid "(User defined location op)"
> > msgstr "(använderdefinierad plats-op)"
> 
> användArdefinierad

Ok.

> > #: readelf.c:7376
> > msgid "(not inlined)"
> > msgstr "(inte inlajnad)"
> 
> <m. fl.>
> 
> Detta är väl en bedömningsfråga, men personligen skulle jag helst se
> att stavningen av "inline" inte var försvenskad.

Då får du skriva så i dina översättningar! ;-) Men kommer
du på något bra ord för inlajn som redan finns på svenska så
byter jag gärna mot det.

> > #: readelf.c:7783
> > msgid ""
> > "\n"
> > "  Address Length\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "  adressländ\n"
> 
> "adresslänGd"

Ok.

> > #: readelf.c:8565
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Section '%s' has no debugging data.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Sektion \"%s\" innehåller ingen felsökningsdata.\n"
> 
> "inga"?

Det skulle kunna funka det med. Meddelandet skrivs ut när
längden på en felsökningssektion är noll. Men jag tycker
det är bra som det är.

> > #: size.c:85
> > msgid "default is --format=berkeley\n"
> > msgstr "standardvärdet är --format=barkley\n"
> 
> "berkeley"

Ok.

> > #. Complain and keep going, so compilers can invent new
> > #. cross-reference types.
> > #: stabs.c:1297
> > msgid "unrecognized cross reference type"
> > msgstr "okänd korsrefferenstyp"
> 
> "referens"

Ok.

> Där var det slut! Hoppas att det inte slunkit med något som redan
> hunnit påpekas tidigare i tråden.
> 
> Jens

Jättetack för dessa påpekanden.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.