Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-22 10:34:59

ons 2002-05-22 klockan 09.28 skrev Bo Rosén:
> När det gäller den tidigare nämnda "Command line" fick jag svar för en
> stund sedan.
> 
> Om man startar programmet med gtumb *.jpg skapas ett album (inte katalog
> alltså!) med alla jpg-bilder i den katalog man befinner sig i, som får
> namnet Command Line. Albumet är alltså skapat från kommandolinjen. Nu
> vet jag inte om det är den bästa översättningen, men command line verkar
> inte finnas med i någon standardöversättning jag kan hitta.

"Kommandorad" brukar man säga på svenska. Linjer är något annat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.