Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-22 09:28:04

ons 2002-05-22 klockan 01.11 skrev Christian Rose:
> 
> 
> > >#: src/gthumb.glade.h:70
> > >msgid "Seconds"
> > >msgstr "sekunder"
> >
> > Det kanske skall vara stort s i sekunder?
> 
> Det beror på. Är det ett fält framför där man kan välja antalet sekunder
> bör det vara litet s:   [  1] sekunder
> 
> Så det här beror helt och hållet på hur det används i gränssnittet. Vet
> Bosse?

Det gör han, det skall vara litet "s".
 

> > >msgid "Set image to actual size"
> > >msgstr "Ställ in bilden till verklig storlek"
> > 
> > Eller faktisk [storlek]. Men jag tycker inte du behöver ändra.
> 
> "Naturlig" användes på något ställe.

Och så får det bli.

När det gäller den tidigare nämnda "Command line" fick jag svar för en
stund sedan.

Om man startar programmet med gtumb *.jpg skapas ett album (inte katalog
alltså!) med alla jpg-bilder i den katalog man befinner sig i, som får
namnet Command Line. Albumet är alltså skapat från kommandolinjen. Nu
vet jag inte om det är den bästa översättningen, men command line verkar
inte finnas med i någon standardöversättning jag kan hitta.

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.