Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-21 19:42:57

tis 2002-05-21 klockan 14.57 skrev Fredrik Wendt:

> >Zoom
> >	- Zoom in
> >	- Zoom Out
> >	- Actual size
> >	- Zoom to fit
> >
> >Storlek
> >	- Förstora
> >	- Förminska
> >	- Verklig storlek
> >	- Anpassa till fönster
> >  
> >
> Jag tycker dina föreslagna översättningar här ser bra ut, använd dem!

Enda problemet här är att jag har "Zoom quality" på ett par ställen....
Kanske "Förstoringskvalitet" Man kan välja mellan Hög och Låg. Det är
alltså inte hur mycket man förstorar utan hur bra bilden ritas på
skärmen när man förstorar. Jag tycker det låter lite knöligt, men.

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.