Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-21 14:59:41

On 21 May 2002, Bo Rosén wrote:
> > Hurså? Jag tycker att det är bra att man kan översätta x i sådana här
> > sammanhang till ett riktigt ×.
>
> Jag trodde Fredrik menade att strängar som "95 x 95" inte behöver
> översättas alls, och inte borde vara med i poten.
> Jag kanske missförstod.

De behöver ju i viss mening översättas. × är inte ASCII och ofta vill man
behålla källkoden i ASCII. En lösning är då att markera meddelandet för
översättning, så kan de lokaler som har tillgång till teckentabeller med
det riktiga tecknet × "översätta" det ASCII-mässiga x till ett sådant.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.