Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-21 14:50:17

tis 2002-05-21 klockan 14.41 skrev Christian Rose:

> Hurså? Jag tycker att det är bra att man kan översätta x i sådana här
> sammanhang till ett riktigt ×.

Jag trodde Fredrik menade att strängar som "95 x 95" inte behöver
översättas alls, och inte borde vara med i poten.
Jag kanske missförstod.

Bosse 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.