Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-21 14:41:45

On 21 May 2002, Bo Rosén wrote:
> > >#: src/gthumb.glade.h:9
> > >msgid "95 x 95"
> > >msgstr "95 × 95"
> >
> > Haha. Känns som om en buggrapport skulle vara på sin plats. :)
>
> Suck, ja jag borde nog skicka en vänligt litet mejl timm honom.

Hurså? Jag tycker att det är bra att man kan översätta x i sådana här
sammanhang till ett riktigt ×.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.