Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-21 13:07:19

Bo Rosén wrote:

>tis 2002-05-21 klockan 11.44 skrev Translation Project Robot:
>
>Den här är min :-)
> 
>
Ha, jag har ingen. (Inte ens skickat in disclaimer ännu...)
Bra jobbat.

>#: src/gthumb.glade.h:1
>msgid "112 x 112"
>msgstr "112 x 112"
>
>...
>
>#: src/gthumb.glade.h:9
>msgid "95 x 95"
>msgstr "95 × 95"
> 
>
Haha. Känns som om en buggrapport skulle vara på sin plats. :)

>#: src/gthumb.glade.h:10
>msgid "After loading an image:"
>msgstr "När en bild är inläst:"
> 
>
eller "När en bild lästs in:". Smaksak.

>#: src/gthumb.glade.h:23
>msgid "Delay:"
>msgstr "Fördröj:"
> 
>
Kanske Fördröjning?

>#: src/gthumb.glade.h:26
>msgid "Delete saved thumbnails"
>msgstr "Ta bort sparade miniatyrbilder"
> 
>
Det är iofs inget fel med miniatyrbilder, men är det bara jag som säger 
tumnaglar?

>#: src/gthumb.glade.h:33
>msgid "Fit image to window"
>msgstr "Anpassa bild till fönster"
># Är detta korrekt?
>#: src/gthumb.glade.h:34
>msgid "Fit to window if larger"
>msgstr "Anpassa bild till fönster om den är större"
> 
>
Svårt att veta vad de vill, men jag tror att de menar vad du tolkat det 
som. :)

>#: src/gthumb.glade.h:44
>msgid "Interface"
>msgstr "Utseende"
> 
>
Eller Gränssnitt.

># kanske zoomingsgrad- eller nivå? Zoomnivå?
>#: src/gthumb.glade.h:46
>msgid "Keep previous zoom"
>msgstr "Behåll föregående zoomning"
> 
>
Hellre zoomnivå, eller bara zoom?

># Bör komma med ngt bättre.
>#: src/gthumb.glade.h:53
>msgid "Mid Tone"
>msgstr "Medelton"
> 
>
Mellanton[er] tror jag det heter?

>#: src/gthumb.glade.h:70
>msgid "Seconds"
>msgstr "sekunder"
> 
>
Det kanske skall vara stort s i sekunder?

># Får duga så länge, bör nog ändras. Egentlig, riktig.
>#: src/gthumb.glade.h:71
>msgid "Set image to actual size"
>msgstr "Ställ in bilden till verklig storlek"
> 
>
Eller faktisk [storlek]. Men jag tycker inte du behöver ändra.

>#: src/gthumb.glade.h:81
>msgid "Toolbars"
>msgstr "Verktygsrad"
> 
>
Kanske Verktygsfält?

>#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:31
>msgid "Image Dimensions"
>msgstr "Bilddimensioner"
> 
>
Eller kanske bara bildmått (om inte färgdjup är med)?

>#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:53
>msgid "gThumb - Create Index Image"
>msgstr "gThumb - Skapa indexfil"
> 
>
kanske indexbild?

>#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:54
>msgid "gThumb - Index Image Properties"
>msgstr "gThumb - Egenskaper för indexbild"
> 
>
(eftersom du skrivet det här :)

>#: src/gthumb_print.glade.h:5
>msgid "Image Options"
>msgstr "Bildalternativ"
> 
>
Tidigare fanns bara "Options" och då översatte du det med bildaltarnativ 
då med. Det kanske var fel?

>#: src/gthumb_print.glade.h:11
>msgid "gThumb - Print Setup"
>msgstr "gThumb - Skrivarinställningar"
> 
>
Det här ser lite fel ut. Det är ju inte Printer Setup, utan Print, dvs 
"Utskriftsinställningar".

>#: src/gthumb_search.glade.h:13 src/gthumb_search_edit.glade.h:14
>msgid "Search Scope"
>msgstr "Sökomfång"
> 
>
Eller Sökomfattnig. Omfång ser jag mer som översättning till Range 
(behöver inte vara rätt/fel för det).

>#: src/gthumb_search.glade.h:20 src/gthumb_search_edit.glade.h:20
>msgid "equal to"
>msgstr "like med"
> 
>
likA med, gissar jag

>#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:19 src/menu.h:83
>msgid "_Rotate Clockwise"
>msgstr "_Rotera medsols"
> 
>
Hmm, medurs hade inte varit fel här, fast risken för att jorden skall 
börja rotera åt andra hållet är väl överhängande liten (hoppas jag).

>#: src/menu.h:201 src/menu.h:656
>msgid "_Add to Catalog..."
>msgstr "_Lägg till i album..."
>
>#: src/menu.h:201
>msgid "Add selected files to a catalog"
>msgstr "Lägg till valda filer till ett album"
>
>#: src/menu.h:207
>msgid "Remo_ve from Catalog"
>msgstr "Ta b_ort från album"
>
>#: src/menu.h:207
>msgid "Remove selected files from the catalog"
>msgstr "Ta bort de valda filerna från albumet"
> 
>
Christian hugger säkert till och försöker få dig att skriva på obestämd 
form där så är möjligt. Hur du vill göra är givetvis upp till dig men 
här var du inkonsekvent.

>#: src/menu.h:251
>msgid "Reverse the list order"
>msgstr "Omvänd ordning på listan"
> 
>
Jag hade nog skrivit Vänd eller Byt ordning på listan. Omvänd låter lite 
som om man blandat in religioner i bilden. :)

>#: src/menu.h:298
>msgid "_High Quality"
>msgstr "_Högsta kvalitet"
>
>#: src/menu.h:304
>msgid "_Low Quality"
>msgstr "_Lägsta kvalitet"
> 
>
Snarare hög och låg kvalitet.

>#: src/menu.h:377
>msgid "_Zoom"
>msgstr "_Zooma"
> 
>
Om det är ett menyval hade jag nog bara skrivit Zoom, eller Förstoring.

>#: src/menu.h:519
>msgid "Edit various preferences"
>msgstr "Redigera olika inställningar"
> 
>
Jag hade nog skrivit "Redigera diverse inställningar", men det är 
tolkningsskillnad av various (jfr different).

>#: src/popup-menu-callbacks.c:296
>msgid "The selected catalog directory will be deleted, are you sure ?"
>msgstr "Den valda albumkatalogen kommer att tas bort, är du säker? "
> 
>
Ett extra mellanslag i slutet, behövs det?

># De här meddelandena dyker upp i statusraden, så det gör inget om de är lite övertydliga ibland
>#: src/print-callbacks.c:231
>msgid "Print Preview"
>msgstr "Förhandsgranska utskrift"
> 
>
För säkerhets skull: det är inte "Skriv ut förhandsgranskning"?

>#: src/toolbar.h:73
>msgid "Zoom in"
>msgstr "Zomma in"
> 
>
ZoMMa in :)

>#: src/window.c:2351
>#, c-format
>msgid "Cannot load directory %s : %s\n"
>msgstr "Kan inte öppna katalogen %s : %s\n"
> 
>
Du kanske kan ta bort mellanslaget för kolonet?

Det var allt.

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.