Re: binutils-2.12-pre020121, tredje delen

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-16 02:00:15

> > #: readelf.c:2179
> > msgid ""
> > " -W or --wide       Don't split lines or truncate symbols to fit "
> > "into 80 columns\n"
> > msgstr ""
> > " -W eller --wide      Bryt inga rader och kapa inge symboler för att "
> > "passa 80 kulomner\n"
> 
> "ingA"

Argh, jag gör ofta det felet när jag skrivar att jag trycker
'e' istället för 'a'.

> > #: readelf.c:2180
> > msgid " -H or --help       Display this information\n"
> > msgstr " -H eller --help       Visa denna hjälp\n"
> 
> Här har du ändrat indenteringen av förklaringen.

Det har jag tydligen. Så även på --version några rader upp,
men jag såg ingen anledning till varför jag kan ha gjort så.
Jag rättar.

> > #: readelf.c:2357
> > #, c-format
> > msgid "Unrecognised debug option '%s'\n"
> > msgstr "Felaktigt argument (\"%s\") till -w eller --debug-dump\n"
> 
> Den var inte särskilt ordagrann. Var det verkligen meningen?

Det var en ovanligt fri översättning, men den stämmer med
vad programmet gör. När jag började översätta blev det
många sådana översättningar, men jag gjorde om dem sedan.
Den här slank tydligen förbi ändå. En mer originaltrogen
översättning kanske är 'Okänt felsökningsargument \"%s\"\n'.
Jag ändrar till det.

> Nu hinner jag visst inte mer ikväll. Det blev inte så lång bit, men
> till slut skall jag väl komma igenom.


Jag tackar och bockar.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.