Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 13:16:50

On Mon, 13 May 2002, Göran Uddeborg wrote:
> > > >   #: /etc/rc.d/init.d/ups:46
> > > > N msgid "Starting UPS monitor (slave): "
> > > > N msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "
> > >
> > > "Slav" stavas utan "e" på svenska.
> >
> > Jag är medveten om det. Men vad tycker du att "master" ska översättas
> > till (som finns i ett liknande meddelande). Anledningen till att det
> > står "slave" här är att jag inte kommer på en bra och för målgruppen
> > förståelig översättning av "master".
>
> Varför måste vi vänta tills vi fått en etablerad bra översättning på
> "master" för att översätta "slave"?  Ja, de hör ihop, men för den
> skull behöver vi inte vänta i det fall det finns en uppenbar
> översättning som inte kan missförstås, bara för att det skanas i det
> andra fallet.

Jag tycker att det är olyckligt och ser mycket knepigt ut att blanda
översatta termer och icke översatta som i fallet master/slav. Det känns
som om man gör användaren en otjänst; det är varken eller, och de flesta
brukar tycka att det är svårt att läsa svengelska.


> > > >   #: /etc/rc.d/rc.sysinit:216
> > > > N msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
> > > > N msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
> > >
> > > Varför inte "orent"?  "Okontrollerat" är inte riktigt samma sak, det
> > > behöver det inte vara för att det är orent.
> >
> > "orent" tycker jag låter som om något är smutsigt. Och att systemet
> > stängts ner okontrollerat är ju själva innebörden i meddelandet. Jag har
> > svårt att se någon fördel alls med att översätta detta till "orent",
> > snarare bara nackdelar.
>
> Jag håller inte med om att det "är [] själva innebörden i
> meddelandet.".
>
> Om jag tar ned systemet genom att avsiktligt dra ut sladden kommer
> inte filsystemen ha stängts ner rent, utan kommer att vara smutsiga.
> Smutsiga på ett liknande sätt som sidor i ett virtuellt minne är
> smutsiga/dirty när de innehåller ändringar som ännu inte är utskrivna
> till disk.  Däremot vad det inte okontrollerat, jag hade full kontroll
> över vad jag gjorde.
>
> Om det däremot blir strömavbrott, eller om jag snubblar över sladden
> och drar ut den, så har systemet stängts av okontrollerat.  Men det
> vet vi inte om det var det som hände.

Jag håller inte med om den åtskillnad som du gör. Oavsett om du rycker
strömsladden av misstag eller högst medvetet så blir följden att
systemet stängs ner okontrollerat, dvs det stängs inte ner på det
normala kontrollerade sätt som det är avsett att stängas ner på.

Och även om smutsiga minnesblock och den terminologin förekommer inom
datavetenskapen känns den inte som om den är värst spridd utanför dessa
kretsar, och särskilt inte översättningen "smutsig" inom dessa sammanhang.
Dessutom är "systemet har stängts ner okontrollerat" den terminologi som
används i andra miljöer. Jag har hittills aldrig stött på någon miljö där
man talar om att något stängts ner orent.
Jag ser fortfarande inget annat än nackdelar med att använda en
smutsighetsterminologi här.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.