Re: initscripts igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-13 13:03:03

Christian Rose writes:
> > >   #: /etc/rc.d/init.d/ups:46
> > > N msgid "Starting UPS monitor (slave): "
> > > N msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "
> > 
> > "Slav" stavas utan "e" på svenska.
> 
> Jag är medveten om det. Men vad tycker du att "master" ska översättas
> till (som finns i ett liknande meddelande). Anledningen till att det
> står "slave" här är att jag inte kommer på en bra och för målgruppen
> förståelig översättning av "master".

Varför måste vi vänta tills vi fått en etablerad bra översättning på
"master" för att översätta "slave"?  Ja, de hör ihop, men för den
skull behöver vi inte vänta i det fall det finns en uppenbar
översättning som inte kan missförstås, bara för att det skanas i det
andra fallet.

> > >   #: /etc/rc.d/rc.sysinit:216
> > > N msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
> > > N msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
> > 
> > Varför inte "orent"?  "Okontrollerat" är inte riktigt samma sak, det
> > behöver det inte vara för att det är orent.
> 
> "orent" tycker jag låter som om något är smutsigt. Och att systemet
> stängts ner okontrollerat är ju själva innebörden i meddelandet. Jag har
> svårt att se någon fördel alls med att översätta detta till "orent",
> snarare bara nackdelar.

Jag håller inte med om att det "är [] själva innebörden i
meddelandet.".

Om jag tar ned systemet genom att avsiktligt dra ut sladden kommer
inte filsystemen ha stängts ner rent, utan kommer att vara smutsiga.
Smutsiga på ett liknande sätt som sidor i ett virtuellt minne är
smutsiga/dirty när de innehåller ändringar som ännu inte är utskrivna
till disk.  Däremot vad det inte okontrollerat, jag hade full kontroll
över vad jag gjorde.

Om det däremot blir strömavbrott, eller om jag snubblar över sladden
och drar ut den, så har systemet stängts av okontrollerat.  Men det
vet vi inte om det var det som hände.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.