nano-1.1.8

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-08 22:47:06

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "specspo igen"
  Christian Rose writes:
  >  #: nano.c:460
  > N msgid "Quoting string, default \"> \""
  > N msgstr "Citerar sträng, standardvärde \"> \""
  
  "Citerar sträng" låter som något man gör, inte en slags sträng.
  "Citatsträng" kanske passar?
  
  >  #: nano.c:465
  > N msgid "-T [num]"
  > N msgstr "-T [num]"
  > N 
  >  #: nano.c:465
  > N msgid "--tabsize=[num]"
  > N msgstr "--tabsize=[num]"
  > N 
  >  #: nano.c:465
  > N msgid "Set width of a tab to num"
  > N msgstr "Ställ in bredden på ett tabbsteg till tal"
  
  Du bör nog då även översätta "num" till "tal" i meddelandena ovan.
  Eller ännu hellre "antal".
  
  >  #: nano.c:485
  > N msgid "--fill=[#cols]"
  > N msgstr "--fil=[tecken]"
  
  Du har tappat bort ett "l" i själva flaggan.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.