Översättningsförslag

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-08 01:05:15

 • Nästa brev: Fredrik Wendt: "Re: Översättningsförslag"
  Hej. Som en del kanske känner till håller Sun på att titta på en del av
  GNOME-översättningarna. Deras översättare kunde inte hitta befintliga
  översättningar för följande termer, och föreslår nedanstående
  översättningar:
  
  original         översättning        varifrån
  ------------------------------------------------------------------------------
  _Autosave        _Autospara         gedit-2.0.pot.rtf
  accessibility features  hjälpmedelsfunktioner   control-center-2.0.pot.rtf
  actionbar        åtgärdsfältet       gnome-utils-2.0.pot.rtf
  group of tab       flikgrupp         gedit\po\gedit-2.0.pot.rtf
  Menu bars        Menyraderna        control-center-2.0.pot.rtf
  Menu bars        Menyraderna        control-center-2.0.pot.rtf
  modifier keys      modifieringstangenter	  control-center-2.0.pot.rtf
  Node Child        Nodbarn av (från?)     glade-2.0.pot.rtf
  Save Current Session   Spara aktuell session   control-center-2.0.pot.rtf
  Save Current Setup    Spara aktuell inställning control-center-2.0.pot.rtf
  Tag Groups Combo     Taggruppskombination    gedit-2.0.pot.rtf
  Tags Name List      Taggnamnslista       gedit-2.0.pot.rtf
  textbar         textfältet         gnome-utils-2.0.pot.rtf
  
  
  Jag tycker själv att de är bra, med undantag av "Save Current Setup" som
  jag vill ha till "Spara aktuella inställningar" alternativt "Spara
  nuvarande inställningar".
  Vad tycker andra?
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.