Re: Översättningsförslag

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-08 01:37:12

 • Nästa brev: Martin Norbäck: "Re: Översättningsförslag"
  >
  >
  >Tags Name List      Taggnamnslista       gedit-2.0.pot.rtf
  >
  Kanske utan s, dvs Taggnamnlista. Jag tror jag har svårt att förstå vad 
  de menar med "Tags Name List". Tag Names List kan jag föreställa mig 
  vara en lista med taggars namn. Det handlar ju inte om flera taggars 
  namn i en lista (inget genitiv-s), eller är jag bara trött? Jag kan 
  också föreställa mig "Tag Names List".
  
  /
    Trött Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.