Re: redhat-config-network igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-06 02:31:58

 • Nästa brev: Martin Sjögren: "Re: redhat-config-network igen"
  mån 2002-05-06 klockan 01.50 skrev Martin Sjögren:
  > > > > >  #: ../src/netconf.py:1112 ../src/netconf.py:1183
  > > > > > N msgid "The profile can't be named \"default\"!"
  > > > > > N msgstr "Profilen kan inte döpas till \"standard\"!"
  > > > > 
  > > > > Är det rätt? Jag skulle ju trott att det är just "default" den inte
  > > > > får döpas till.
  > > > 
  > > > Dessutom heter det inte "döpas". Vad sägs om "Profilen kan inte ges namnet
  > > > ..."?
  > > 
  > > Vad är det för fel på "döpas"?
  > 
  > "döpas" är en religiös sak som inte har något med namngivning att göra.
  
  Konstigt, min svenska ordbok (Norstedts, 1999) har förutom den strikt
  religiösa betydelsen av "döpa" även med den generella betydelsen
  "tilldela som namn med avs. på person eller föremål".
  Men du hävdar alltså att denna betydelse inte finns?
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.