Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 15:34:21

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: rhn_register"
  sön 2002-05-05 klockan 15.14 skrev Per Larsson:
  > > Hmm. En sak jag har problem med i initscripts =E4r:
  > > 
  > > #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:55 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:61
  > > #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:58
  > > #: /etc/rc.d/init.d/iptables:55 /etc/rc.d/init.d/iptables:61
  > > #: /etc/rc.d/init.d/iptables:62
  > > msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
  > > msgstr "T=F6mmer alla nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
  > > 
  > > #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:54 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:58
  > > #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:59 /etc/rc.d/init.d/ipchains:57
  > > #: /etc/rc.d/init.d/iptables:54 /etc/rc.d/init.d/iptables:58
  > > #: /etc/rc.d/init.d/iptables:59
  > > msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
  > > msgstr "T=F6mmer alla nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
  > > 
  > > Som synes =F6vers=E4tter jag b=E5da till samma sak, men detta =E4r inte s=
  > > =E4rskilt
  > > optimalt d=E5 b=E5da visas efter varandra vid uppstart. Men jag kan inte
  > > komma p=E5 n=E5gon b=E4ttre =F6vers=E4ttning av "flushing". N=E5gon som har=
  > > ett
  > > f=F6rslag?
  > 
  > Eftersom 'Töm' sällan är en bra översättning av 'Clear' ser jag inte
  > problematiken.
  > 
  > 'Clear' har vad jag kan se inte en enda perfekt översättning, men 
  > något av "Rensa, rengör, städa, nollställ, ta bort" brukar passa.
  
  Okej. Så här har jag gjort nu:
  * "alla" har jag tagit bort, detta tycker jag är underförstått, och då
  blir det inte för långt
  * "Clearing" har jag översatt med "Tar bort":
  
  
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:54 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:58
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:59 /etc/rc.d/init.d/ipchains:57
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:54 /etc/rc.d/init.d/iptables:58
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:59
  msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
  msgstr "Tömmer nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
  
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:55 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:61
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:58
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:55 /etc/rc.d/init.d/iptables:61
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:62
  msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
  msgstr "Tar bort nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
  
  
  Tack för förslagen.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.