Re: libuser igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 13:03:20

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: mouseconfig igen"
  ons 2002-05-01 klockan 21.50 skrev Daniel Resare:
  > >  #: apps/apputil.c:411 apps/apputil.c:415
  > > N msgid "Failed to drop privileges.\n"
  > > N msgstr "Misslyckades med att släppa privilegier.\n"
  > 
  > Jag skulle nog översätta privileges med rättigheter. Jag tror även att
  > det är den mer vedertagna översättningen.
  
  Det är det nog. Jag ser att jag också översatt det så på andra ställen i
  samma fil. Tack!
  
  
  > >  #: apps/apputil.c:460
  > > N msgid "User mismatch.\n"
  > > N msgstr "Användaren stämde inte överens.\n"
  > 
  > Att en ensam användare inte stämmer överens har jag svårt att förstå.
  > Ambivalent kanske? Jag skulle istället föreslå 'Matchning av användare
  > misslyckades'
  
  Okej, jag ändrar.
  
  
  > >  #: lib/error.c:66
  > > N msgid "error statting file"
  > > N msgstr "fel vid tagning av status på fil"
  > 
  > Det måste finnas något mindre knöligt sätt att uttrycka detta på. 'Kunde
  > inte inte ta status på fil på grund av ett fel' är kanske långt och inte
  > speciellt rakt översatt, men det tycker jag är värt för att slippa
  > 'tagning' :)
  
  Jag ändrar.
  Tack för kommentarerna! Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/libuser.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.