Re: libuser igen

Författare: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Datum: 2002-05-01 21:50:20

 • Nästa brev: Daniel Resare: "Re: återsändning grep"
  tor 2002-04-18 klockan 10.14 skrev Christian Rose:
  >  #: apps/apputil.c:411 apps/apputil.c:415
  > N msgid "Failed to drop privileges.\n"
  > N msgstr "Misslyckades med att släppa privilegier.\n"
  > N 
  
  Jag skulle nog översätta privileges med rättigheter. Jag tror även att
  det är den mer vedertagna översättningen.
   
  >  #: apps/apputil.c:460
  > N msgid "User mismatch.\n"
  > N msgstr "Användaren stämde inte överens.\n"
  > N 
  
  Att en ensam användare inte stämmer överens har jag svårt att förstå.
  Ambivalent kanske? Jag skulle istället föreslå 'Matchning av användare
  misslyckades'
  
  
  >  #: lib/error.c:66
  > N msgid "error statting file"
  > N msgstr "fel vid tagning av status på fil"
  > N 
  
  Det måste finnas något mindre knöligt sätt att uttrycka detta på. 'Kunde
  inte inte ta status på fil på grund av ett fel' är kanske långt och inte
  speciellt rakt översatt, men det tycker jag är värt för att slippa
  'tagning' :)
  
  /noa
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.