Re: Gettext 0.11.2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-29 10:23:36

 • Nästa brev: Gudmund Areskoug: "Re: Gettext 0.11.2"
  sön 2002-04-28 klockan 21.09 skrev Jan D.:
  > Jag har försökt skicka hit den här versionen, men över en viss storlek
  > försvinner alla mail. Här är den enda skillanden (i 9 meddelanden, försöker
  > hålla detta kort):
  
  Jag har ingen kommentar på själva ändringen, men:
  
  
  >  " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
  >  " -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
  
  Här tycker jag själv "ställ in" låter bättre. Men det är ju en smaksak.
  I övrigt som sagt inga kommentarer.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.