Gettext 0.11.2

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-04-28 21:09:24

 • Nästa brev: Translation Project Robot: "parted-1.6.0-pre11 (62%, 94 untranslated)"
  Hej.
  
  Jag har försökt skicka hit den här versionen, men över en viss storlek
  försvinner alla mail. Här är den enda skillanden (i 9 meddelanden, försöker
  hålla detta kort):
  
   " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
  N "   --no-wrap        do not break long message lines, longer than\n"
  N "               the output page width, into several lines\n"
  
   " -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
  N "   --no-wrap        dela inte meddelanden som är längre än\n"
  N "               resultatets kolumnantal i flera rader\n"
  
  Kommentarer välkomna.
  
  	Jan D.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.