Back/tillbaka (var Re: Montera)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-10 22:55:24

 • Nästa brev: Translation Project Robot: "util-linux-2.11q (100%, 0 untranslated)"
  mån 2002-04-08 klockan 22.21 skrev Christian Rose:
  > mån 2002-04-08 klockan 08.54 skrev Robert Ojala C4:
  > > I installationsprogrammet har ni skrivit "Tillbaka" istället för
  > > "Föregående". Jag skulle uppskatta om ni skrev om detta.
  > 
  > Jag tror du syftar på detta:
  > 
  > #: ../gui.py:628 ../textw/confirm_text.py:24 ../textw/confirm_text.py:26
  > #: ../textw/confirm_text.py:36 ../textw/confirm_text.py:38
  > #: ../textw/constants_text.py:44 ../textw/silo_text.py:110
  > #: ../textw/userauth_text.py:185 ../loader/cdrom.c:34 ../loader/devices.c:95
  > #: ../loader/devices.c:240 ../loader/devices.c:334 ../loader/lang.c:631
  > #: ../loader/loader.c:329 ../loader/loader.c:1026 ../loader/loader.c:1096
  > #: ../loader/loader.c:1367 ../loader/loader.c:1463 ../loader/loader.c:1964
  > #: ../loader/net.c:185 ../loader/net.c:273 ../loader/net.c:360
  > #: ../loader/urls.c:202 ../loader/urls.c:423
  > msgid "Back"
  > msgstr "Tillbaka"
  > 
  > #: ../gui.py:630
  > msgid "Next"
  > msgstr "Nästa"
  > 
  > 
  > "Tillbaka" kan jag inte betrakta som annat än en korrekt översättning av
  > "Back". "Föregående" hade nog mer varit en motsvarighet till "Previous".
  > Jag kan hålla med om att "Previous" (och översättningen av denna;
  > "Föregående") hade varit att föredra (denna terminologi är den som till
  > övervägande del verkar användas i andra guider eller
  > steg-för-steg-miljöer), men detta är alltså något som borde fixas i
  > originalet. Jag tycker alltså att du bör lägga in en buggrapport i Red
  > Hats bugzilla om att "Back" ska bytas ut mot "Previous" om du önskar
  > detta. Meddela gärna numret som buggen får, så kan jag och andra
  > intresserade lättare följa vad som händer.
  
  Robert, har du några synpunkter på detta? Kan du vara snäll och
  felrapportera? Tror inte du svarade på detta, det är därför jag frågar.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.