Re: Montera

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2002-04-08 18:37:22

 • Nästa brev: Bo Rosén: "Re: Montera"
  Jag har mina ytterst personliga kommentarer till denna tråd där Per 
  Larsson skrev:
  
  >Scripsit Robert Ojala C4:
  >
  >>Gudmund skriver:
  >>
  >>>...och är en översättning från amerikanska... Tror du på allvar att
  >>>de verkligen kostat på IT-proffs som är infödda svensktalande till
  >>>korrläsningen av översättningen? Knappast.
  >>>
  >>Svenska Encarta Uppslagsverk är bygger på Bra Böckers Lexikon, och därmed
  >>har du fel.
  >>
  >Du har ett ganska underligt sätt att argumentera på.
  >
  Instämmer. Tycker också att du (Robert) framhåller din sak på ett mycket 
  oprofessionellt sätt. God stil hade varit att föreslå en förändring med 
  hänvisning till lexikon eller andra översättningar - inte bombardera in 
  en "anmälan" om "felbeskrivning", och senare framföra klagomål om 
  oprofessionalism. Du klargör heller inte vad du menar med att 
  listan/gruppen arbetar oprofessionellt.
    Ditt beteende är förargelseväckande - för att inte säga ohyffsat. 
  Jag anser att du bör visa större respekt, använda en vänligare ton 
  gentemot den/de som lagt ned dyrbar tid på ideell översättning - oavsett 
  om du i din sak har rätt, fel eller något mittemellan.
    Din sak som sådan - att påvisa och underlätta korrigering av brister 
  i översättningen - är mycket god och är väkomnas givetvis lika mycket 
  som någon annans. Tack.
  
  >Förutom detta, borde inte en riktig översättning av detta vara
  >"Koppla/koppla loss"?
  >
  Jag har tänkt ungefär samma sak, ty jag ser monterande av filsystem likt 
  att kroka på en handduk i ett badrum. När den ena handduken blir full 
  med skit, kan man ta bort den, hänga på en ny (antingen på samma ställe, 
  eller på en annan krok) (och vips så försvann all gammal skit man hade 
  också =).
    Tyvärr har jag inte lyckats komma på något annat än "Koppla 
  till/på/av/loss" eller "Kroka på/av", vilket jag inte tycker är särskilt 
  tilltalande. Därför föreslår jag att man fortsätter montera filsystem.
  
  Vad gäller avmontering och demontering, kanske även nedmontering, så 
  tror jag våra åsikter här på listan skiljer sig åt väsentligen.
  Jag anser att avmontera är mer fel än något av de andra två 
  alternativen, eftersom/därför att:
    1. det står inte med i SAOL,
    2. jag sällan (aldrig i skrift) stött på påmontera eller "montera 
  på" och heller aldrig "montera av" eller avmontera.
  
  Demontering anser jag vara det man gör när man plockar isär något som 
  därmed slutar fungera (som enhet).
  
  Nedmontering är det man gör när man plockar ned något (där de 
  nedmodenterade enhterna inte slutar fungera).
  
  Exempel:
    Ljusramper i studios eller på diskotek. Lamporna kan kopplas in och 
  användas även när de är nedmonterade. Om man däremot skulle demontera en 
  lampa ser jag den som särplockad och inte längre funktionsduglig (förrän 
  man monterat ihop den igen).
    Ett annat (kanske bättre) exempel är ljudeffekter i studios (reverb 
  (ekon), kompressorer o dyl). Även dessa kan tillfälligt nedmonteras för 
  att användas i en närliggande studio, utan att sluta fungera. Däremot, 
  att demontera en effektmodul skulle innebära att man sitter med en 
  herrans massa motstånd, chip och pinaler i en stor röra :).
  
  Jag förordar därför montering och nedmontering av filsystem.
  
  Vänlig hälsning, Fredrik.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.