Re: red-carpet på nytt

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-03-28 00:06:15

 • Nästa brev: Richard Hult: "Credits?"
  ons 2002-03-27 klockan 20.51 skrev Göran Uddeborg:
  > Jag vet inte om den har kommit nu. Men då får väl mina kommentarer
  > komma in i nästa version istället.
  
  Den har kommit, så ja.
  
  
  > > N "Red Carpet kommer att generera den beroendeinformation som krävs för att "
  > > N "analysera detta fel och e-posta den till Ximian, Inc.\n"
  > 
  > Här är ett fall där jag tycker det räcker med det enkla "skicka"
  > istället för något e-ord.
  
  Jag ändrar.
  
  
  > > N "(eller till du uppdaterar kanallistan).</p>"
  > 
  > Borde det inte vara "tills du uppdaterar" (till dess, alltså)?
  
  Sa inte någon att "tills" är talspråk? Jag ändrar till "till dess" på
  båda ställen. Tack!
  
  
  > > N msgid ""
  > > N "<p>Red Carpet was unable to complete a file transfer.</p>%s%s<p>Details:"
  > > N "<br>URL: %s<br>Error: %s</p>"
  > > N msgstr ""
  > > N "<p>Red Carpet kunde inte färdigställa en filöverföring.</p>%s%s<p>Detaljer:"
  > > N "<br>URL: %s<br>Fel: %s</p>"
  > 
  > Låter inte "fullfölja" mindre konstigt än "färdigställa" här?
  
  Sant, jag ändrar.
  Du ska ha tack! Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/gnome/red-carpet.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.