red-carpet på nytt

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-03-27 20:51:05

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: red-carpet på nytt"
  Christian Rose writes:
  > Det kommer snart en ny version av Red Carpet.
  
  Jag vet inte om den har kommit nu. Men då får väl mina kommentarer
  komma in i nästa version istället.
  
  > N "Red Carpet kommer att generera den beroendeinformation som krävs för att "
  > N "analysera detta fel och e-posta den till Ximian, Inc.\n"
  
  Här är ett fall där jag tycker det räcker med det enkla "skicka"
  istället för något e-ord.
  
  > N "(eller till du uppdaterar kanallistan).</p>"
  
  Borde det inte vara "tills du uppdaterar" (till dess, alltså)?
  
  > N msgid ""
  > N "<p>Red Carpet was unable to complete a file transfer.</p>%s%s<p>Details:"
  > N "<br>URL: %s<br>Error: %s</p>"
  > N msgstr ""
  > N "<p>Red Carpet kunde inte färdigställa en filöverföring.</p>%s%s<p>Detaljer:"
  > N "<br>URL: %s<br>Fel: %s</p>"
  
  Låter inte "fullfölja" mindre konstigt än "färdigställa" här?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.