Re: Installationsprogram för Red HatLinux (GNOME)

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2002-03-18 16:24:13

Hej,

Christian Rose wrote:
> 
> On Mon, 18 Mar 2002, Robert Ojala C4 wrote:
> >
> > Därmed yrkar jag på att man ändrar texten från "Totalt förlopp" till
> > "Allmänt förlopp".
> 
> Det här är originalet och översättningen:
> 
>   #: ../iw/progress_gui.py:229
>   msgid "Total Progress:   "
>   msgstr "Totalt förlopp:   "

...månne de menade "Total progress so far"? Alltså "Total" likamed
"sammanlagt", som i "subtotal" likamed summa?
 
> I min mening hade "Allmänt förlopp: " varit en mer korrekt översättning av
> "General Progress: ". Det är alltså även här något som bör ändras i
> originalet i min mening.

"Förlopp hittills" ?

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.