Re: Installationsprogram för Red Hat Linux (GNOME)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-18 15:27:53

On Mon, 18 Mar 2002, Robert Ojala C4 wrote:
> Installationsprogram för Red Hat Linux:
>
> "Vi har nu samlat all information som behövs för att installera Red Hat
> Linux på ditt system."
>
> Korrekt mening:
>
> "Installationsguiden har införskaffat informationen som behövs för att
> installera Red Hat Linux på den här datorn."
>
> Håller deltagarna med mig?

Hej!

Jag hittade inte den meningen när jag letade nu. Troligtvis har originalet
tagits bort.

Tack ändå för synpunkten!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.