Re: flex-2002.3.12a

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-16 14:16:37

lör 2002-03-16 klockan 13.31 skrev Göran Uddeborg:
> > #: main.c:251
> > #, c-format
> > msgid "%array incompatible with -+ option"
> > msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med %array"
> 
> Någon särskild anledning till att du vände på ordningen?

Inte direkt, det är en kvarleva från tidigare översättare. Ändrar till
"%array kan inte användas tillsammans med flaggan -+".


> > #: main.c:472
> > #, c-format
> > msgid "input error reading skeleton file %s"
> > msgstr "fel när mallfilen %s skulle läsas"
> > 
> > #: main.c:476
> > #, c-format
> > msgid "error closing skeleton file %s"
> > msgstr "fel när mallfilen %s skulle stängas"
> 
> Det är lite synd att flytta in filnamnen mitt i meddelandena. Det här
> är väl inget vanligt meddelande, och då är det kanske inte så
> farligt. Men annars lär man sig snart känna igen meddelanden, och då
> läser man dem egentligen inte, utan tittar bara i början eller slutet
> efter den varierande informationen.

Har du något bättre förslag?
Jag ändrar till

"indatafel vid läsande av mallfilen %s"
"fel vid stängande av mallfilen %s"
"fel vid skrivande av utfilen %s"
"fel vid stängande av utfilen %s"
"fel vid borttagning av utfilen %s"


> > #: main.c:683
> > msgid "No backing up.\n"
> > msgstr "Inget säkerhetskopierande.\n"
> 
> :-)
> Det är nog ett missförstånd. "Back up" i det här sammanhanget handlar
> om att flexmaskinen backar. Leta efter "back up" i manualsidan så
> förstår du bättre.
> 
> Gäller flera meddelanden, sök efter "säkerhet".

Okej. Jag ändrar till "backar" överallt då. Tack.


> > #: main.c:851
> > #, c-format
> > msgid " %d templates created, %d uses\n"
> > msgstr " %d mallar skapade, %d ändamål\n"
> 
> Tror du inte "användningar" blir lättare att förstå än "ändamål"?

Det blir det kanske. Jag skyller på tidigare översättare. Jag ändrar.


> > " -Ca, --align   trade off larger tables for better memory alignment\n"
> > " -Ca, --align   undvik större tabeller för bättre minnesjustering\n"
> 
> Tvärtom, man BETALAR MED större tabeller FÖR ATT FÅ bättre
> minnesjustering, tolkar jag det som.

Okej. Jag ändrar till "bättre minnesjustering till priset av större
tabeller".


> > " -Cf        do not compress tables; use -f representation\n"
> > " -Cf        använd inte komprimeringstabeller; använd\n"
> > "          representation med -f\n"
> 
> Snarare "komprimera inte tabeller; använd -f-representation" vilket
> betyder något annat för mig (i båda leden).

Okidok. Jag ändrar på båda ställen. Tack!


> > " -CF        do not compress tables; use -F representation\n"
> > " -CF        använd inte komprimeringstabeller; använd\n"
> > "          representation med -F\n"
> 
> D:o

Mmm.


> > " -s, --nodefault     suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
> > " -s, --nodefault     undertryck standardregel till att EKA omatchad text\n"
> 
> Hmm, ECHO är ett direktiv i flex-syntaxen. Det skall kanske inte
> översättas, eller åtminstone vara med inom parenteser eller något.

Blir "undertryck standardregel att använda \"ECHO\" på omatchad text"
bra? Jag ändrar till det.


> > "   --yylineno     track line count in yylineno\n"
> > "   --yylineno     track line count in yylineno\n"
> 
> Lite väl mycket svengelska i översättningen där kanske? :-)

Mmm, redan fixat.


> > " -R, --reentrant     generate a reentrant C scanner\n"
> > " -Rb, --reentrant-bison  reentrant scanner for bison pure parser.\n"
> > " -R, --reentrant     generera en återingående C-inläsare\n"
> > " -Rb, --reentrant-bison  återingående inläsare för bison-tolkare.\n"
> 
> Förstår man vad "återingående" betyder? Jag tycker det är lite
> missvisande, det låter som att det är något inläsaren GÖR, inte en
> egenskap den HAR. "Återanropbar" är ett tänkbart ord. Om inte bra så
> åtminstone bättre tycker jag.

Du har nog så rätt så. Jag ändrar.
Både du och Daniel ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/flex-2002.3.12a.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.