Re: flex-2002.3.12a

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-16 13:50:40

lör 2002-03-16 klockan 05.01 skrev Daniel Jensen:
> > #: dfa.c:357
> > msgid "consistency check failed in epsclosure()"
> > msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i epsclosure()"
> 
> "Consistency" kan ju betyda konsekvens också, vilket kanske är mer korrekt i detta sammanhang? Ordet finns på fler ställen.

Jag ändrar.


> > #: main.c:683
> > msgid "No backing up.\n"
> > msgstr "Inget säkerhetskopierande.\n"
> 
> "Säkerhetskopierar inte" tycker jag låter bättre, om det passar in i sammanhanget.

Ändrar till "Backar inte" i enlighet med vad Göran påpekade. Tack!


> > #: main.c:1567
> > #, c-format
> > msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
> > msgstr "%option yyclass är bara meningsfull för C++-scannrar"
> 
> Skannrar, med k. Jag hänvisar till Svenska datatermgruppen. Ordet används på flera ställen.

Angående "scannrar" hänvisar jag till tidigare översättare. :)
Jag har ändrat till "inläsare" på andra ställen, men tydligen missat här
och på en del andra ställen. Tack!


> > #: main.c:1674
> >...
> > "   --yylineno     track line count in yylineno\n"
> 
> Här har du missat en rad.

Oj. Ändrat till "   --yylineno     spåra radantal i yylineno\n".


> > #~ msgid "\t-b generate backing-up information to %s\n"
> > #~ msgstr "\t-b skriv information om backande till %s\n"
> 
> Inte backande, väl?

Tydligen var det det (hänvisar till Göran).


> > #~ msgid "\t-i generate case-insensitive scanner\n"
> > #~ msgstr "\t-i skapa en scanner oberoende av gemener/versaler\n"
> 
> "Okänslig för" är väl snarare det korrekta uttrycket.

Det här är ju ett föråldrat meddelande som inte används längre, men jag
ändrar till "skapa en skiftlägesokänslig inläsare".

Tack ska du ha!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.