Re: anjuta2 (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-12 22:11:13

tis 2002-03-12 klockan 18.47 skrev Tommy Pettersson:
> > > Du får väl översätta "to mail".
> > 
> > Annars är naturligtvis "posta" ett fint existerande svenskt ord som råkar
> > betyda just det. Undrar varför jag missade det?
> 
> Skriker någon högt av förfäran om jag säger 'mejla'?

IIIIIIIIIIIIIIIIK!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.