Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-10 19:00:17

Martin Sjögren:
> On Tue, Mar 05, 2002 at 10:33:29AM +0100, Göran Uddeborg wrote:
> 
> > #: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
> > msgid "memory exhausted"
> > msgstr "minne slut"
> 
> Jag har för mig att vi brukar ha bestämd form på det här, "minnet slut",
> eller kommer jag ihåg fel?

Jag vet inte om vi brukar, men jag kan göra som du vill.

> > #: lib/userspec.c:178
> > msgid "invalid user"
> > msgstr "ogiltigt användare"
> 
> "ogiltig"

Visst.

> > #: lib/version-etc.c:67
> > msgid ""
> > "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
> > "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
> > msgstr ""
> > "Detta är fri programvara. Se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
> > "finns INGEN garanti, även underförstådd garanti vid KÖP, eller\n"
> > "LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
> 
> Du har inte med "merchantability" någonstans där, vad?

Nej. Vi diskuterade lite på listan för en tid sedan olika
licenstexter, och i samband med det pekade någon på att FSF hade lite
översättningar av licenstexterna
(http://www.gnu.org/licenses/translations.html). I samband med det
anpassade jag standardöversättningen av licensinformationen på
http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.3 till att följa
språkbruketi den svenska översättningen av GPL.

> Dessutom, brukar vi
> verkligen ha dubbla blanktecken efter punkt i svensk text?

Bruket varierar, både på svenska och på engelska. Jag tycker det är
en fördel så jag har det, andra tycker inte det, så de har det inte.

> > #: lib/xmemcoll.c:62
> > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> 
> "Sätt"?

Visst!

> > #: src/cat.c:106
> > msgid ""
> > " -t            equivalent to -vT\n"
> > " -T, --show-tabs     display TAB characters as ^I\n"
> > " -u            (ignored)\n"
> > " -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n"
> > msgstr ""
> > " -t            likvärdigt med -vT\n"
> > " -T, --show-tabs     visa TAB-tecken som ^I\n"
> > " -u            (ignorerad)\n"
> > " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M-notation, utom för nyrad och TAB\n"
> 
> Där har du två blanktecken före "nyrad"

Och den här gången var det inte meningen.

> > #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> > msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> > msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"
> 
> Hmm, utan kommatecknet blir det lite svårbegripligt, men det är inte
> snyggt med ett kommatecken på svenska. Det kanske vore bättre att
> formulera om det på något sätt?

Du har nog rätt i det. Jag sätter dit kommatecken på samma sätt som
de gjort på engelska. Det fungerar lika bra på svenska i det här
fallet.

> > #: src/cat.c:119
> > msgid "\n -B, --binary       use binary writes to the console device.\n\n"
> > msgstr "\n -B, --binary       skriv binärat till konsolenheten.\n\n"
> 
> "binärt", och "konsoll" kanske?

Naturligtvis binärt.

Men var kommer den konstiga stavningen "konsoll" ifrån? Jag har sett
den i en del översättningar här (även om jag nog aldrig anmärkt på
den). Men alla ordböcker och liknande jag tittat i har genomgående
stavningen "konsol".

> > #: src/cat.c:124 src/cksum.c:291 src/comm.c:88 src/csplit.c:1532 src/cut.c:208
> > #: src/expand.c:131 src/fmt.c:297 src/fold.c:86 src/head.c:115 src/join.c:182
> > #: src/md5sum.c:157 src/nl.c:227 src/od.c:364 src/paste.c:423 src/pr.c:2864
> > #: src/sort.c:352 src/split.c:123 src/sum.c:76 src/tac.c:146 src/tail.c:304
> > #: src/tr.c:394 src/tsort.c:105 src/unexpand.c:394 src/uniq.c:169 src/wc.c:146
> > msgid "\nReport bugs to <bug-textutils@gnu.org>."
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Rapportera fel till <bug-textutils@gnu.org>.\n"
> > "Rapportera anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>."
> 
> Var det inte Christian som tyckte att det var bättre med "kommentarer" än
> "anmärkningar"? :)

Jo, så sade vi visst.

> > #: src/cksum.c:285
> > msgid "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n\n"
> > msgstr "Skriv CRC-kontrollsumma och byte-antal för varje FIL.\n\n"
> 
> Eller kanske "byteantal", eller är "byte" inte tillräckligt svenskt?

Det är väl ett gränsfall, men ok.

Tack för kommentarerna!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.