Re: ggv (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-08 21:21:34

fre 2002-03-08 klockan 19.44 skrev Tommy Pettersson:
> Det går 72,27 (pica)punkter på en tum, men bara 72
> PostScript-punkter på en tum. (Ifall någon undrar.)

Och i dag använder all mjukvara PS-punkter, eller?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.